รีเฟลกซ์ อีโว่

รีเฟลกซ์ อีโว่

Last updated:

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

ชื่อสามัญ:
.
อะซอกซีสโตรบิน (azoxystrobin)
.
ไอโซไพราแซม (isopyrazam)
กลุ่มสารเคมี:
กลุ่ม 11 สารป้องกันกำจัดโรคพืช