เกี่ยวกับบริษัท

ธุรกิจซินเจนทา อารักขาพืชและซินเจนทาเมล็ดพันธุ์ ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของซินเจนทา กรุ๊ป ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของโลก ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 250 ปี และมีพนักงานมากกว่า 59,000 คน ให้บริการกว่า 100 ประเทศ เรามุ่งมั่นเพื่อพลิกโฉมกระบวนการผลิตอาหารด้วยเกษตรกรรมฟื้นฟูที่ขับเคลื่อนโดยวิทยาศาสตร์และมีกระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีในการพัฒนาดิน ซึ่งช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตและได้อาหารที่มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพที่หายไป ซินเจนทา กรุ๊ป ได้จดทะเบียนที่เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประกอบไปด้วยสี่หน่วยธุรกิจหลัก ได้แก่ บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น สำนักงานใหญ่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ สำนักงานใหญ่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท ADAMA® สำนักงานใหญ่ที่ประเทศอิสราเอล และบริษัท ซินเจนทา กรุ๊ป ที่ประเทศจีน ทุกหน่วยธุรกิจต่างตอบโจทย์ลุกค้าทั่วโลกในฐานะผู้นำด้านอุตสาหกรรม

ซินเจนทา กรุ๊ป ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ปี ค.ศ.2000 เมื่อบริษัท Novatis และ AstraZeneca ควบรวมธุรกิจการเกษตรร่วมกันเป็นกลุ่มธุรกิจระดับโลกแห่งแรกที่ให้ความสนใจธุรกิจการเกษตรโดยเฉพาะ ชื่อบริษัท Syngenta มาจากรากศัพท์ 2 คำ คือ “Syn” มาจากภาษากรีก หมายถึงการผสานพลังและบูรณาการ ส่วนคำว่า “Genta” มาจากคำว่า “gens” จากภาษาละติน หมายถึงมนุษชาติ “ซินเจนทา” จึงหมายความถึง “การรวมมวลมนุษยชาติเข้าด้วยกัน”