News | Syngenta
ประเทศไทย

News

 • เพลนั่ม

  กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
  18.04.2022

  ร่วมฉลอง 10 ปีเพลนั่ม แจกรางวัลมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

 • NK Corn Tech Expo 2022

  กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
  30.03.2022

  "NK Corn Tech Expo 2022” ครั้งที่ 4
  ณ ศูนย์วิจัยซินเจนทา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 9-12 มีนาคม 2565

 • ศูนย์เรียนรู้เรื่องผึ้งและความหลากหลายทางชีวภาพ “BEE LAND”

  กิจกรรมซินเจนทาเพื่อสังคม
  21.05.2021

  ซินเจนทา ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้จัดทำศูนย์เรียนรู้เรื่องผึ้งและความหลากหลายทางชีวภาพ “BEE LAND”

 • เพราะโลกนี้ต้องมีผึ้ง

  กิจกรรมซินเจนทาเพื่อสังคม
  20.05.2021

  ซินเจนทา ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ และ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำโครงการ “รักษ์ผึ้ง” ที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื...

 • เพลี้ยกระโดดท้องขาว ศัตรูข้าวโพดตัวใหม่

  ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
  23.02.2021

  โดยเพลี้ยกระโดดท้องขาวจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อนและกาบใบ ทำให้ต้นข้าวโพดชะงักการเจริญเติบโต หากระบาดรุนแรงทำให้เกิดอาการใบไหม้ นอกจากนี้ยังขับถ่ายมูลหวาน ลงบนต้นพืชเป็นสาเหตุทำใ...

 • กำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดด้วยผลิตภัณฑ์ซินเจนทา

  ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
  28.09.2020

  ใช้ผลิตภัณฑ์สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย ควรอ่านฉลากและข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนใช้เสมอ กำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดด้วยผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ก่อนที่จะทำลายผลผลิตของคุณ ห...

 • โครงการรักษ์ผึ้ง (Bee Love)

  กิจกรรมซินเจนทาเพื่อสังคม
  30.04.2020

  ซินเจนทา ตอกย้ำผู้นำนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ด้านเกษตรและอาหาร เปิด “โครงการรักษ์ผึ้ง (Bee Love)” สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ และความยั่งยืนของระบบนิเวศน์ และการอยู่ร่วมกันระหว่างคนสวน...

Pages

Subscribe to News