ออติวา

Last updated:

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

ออติวา
ชื่อสามัญ:
.
ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)
.
อะซอกซีสโตรบิน (azoxystrobin)
กลุ่มสารเคมี:
กลุ่ม 3+11 สารป้องกันกำจัดโรคพืช