นโยบายส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ - บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด

ด้วยความเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ - บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด จึงได้สร้าง นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ นี้ขึ้นเพื่อแสดงถึงพันธกรณีของเราที่มีต่อความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราและสิทธิในความเป็นส่วนตัวตลอดทั่วทั้งอินเตอร์เน็ต ความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของบริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด นี้ (“ไซต์”)
เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อเราเพราะเรารวบรวมข้อมูลสำคัญจากผู้เข้าชมของเรา เราก่อตั้งนโยบายนี้ขึ้นในฐานะวิธีการที่จะติดต่อสื่อสารการเก็บรวบรวมและวิธีการเผยแพร่ข้อมูลของเรากับผู้เข้าชมของเรา

โดยการใช้ไซต์นี้
ท่านตกลงยอมรับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้ เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ ในกรณีที่เราตัดสินใจแก้ไขปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ เราจะแจ้งเป็นประกาศอย่างน้อยล่วงหน้าสามสิบวันก่อนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ การใช้งานไซต์นี้ต่อไปของท่าน
รวมถึงการใช้งานภายหลังจากการแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆในข้อกำหนดเหล่านี้ จะถือว่าคุณได้ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ซึ่งต่อแต่นี้ไปจะหมายถึง “นโยบายไซต์”

ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน
คุณสามารถเข้าชมไซต์เพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของเรา, ผลิตภัณฑ์ของเราและบริการของเราได้โดยที่ไม่ต้องบอกให้เราทราบว่าคุณเป็นใครและโดยปราศจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ 

เพื่อปรับปรุงความเป็นประโยชน์ของไซต์ของเรา บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด วัดผลและวิเคราะห์การใช้งานรวมที่ไม่ระบุตัวตนและข้อมูลทางสถิติเชิงปริมาณจากผู้เข้าชมไซต์เพื่อที่จะบริหารไซต์ของเราและปรับปรุงคุณภาพของบริการและประสิทธิภาพของไซต์ของเราอยู่เสมอ

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงดังต่อไปนี้:
กิจกรรมของbrowserของผู้เข้าชมไซต์เมื่อผู้เข้าชมกำลังดูไซต์ เส้นทางไซต์ของผู้เข้าชมและเวลาที่ผู้เข้าชมมาที่ไซต์

บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด
ขอสงวนสิทธิในการตีพิมพ์ข้อมูลสรุปที่รวมและไม่ระบุตัวตนที่เกี่ยวกับผู้เข้าชมไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและในฐานะผู้รับสารตัวแทนสำหรับผู้โฆษณา โปรดทราบว่านี่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล แต่เป็นเพียงสรุปทั่วไปของการใช้งานไซต์ของผู้เข้าชมของเราเท่านั้น

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลที่ระบุตัวตนส่วนบุคคล:
คุณอาจต้องการขอข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่ออำนวยความสะดวกในการกระจายเนื้อหานี้ คุณอาจถูกขอให้ให้ข้อมูล ตัวอย่างเช่นแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อของคุณ, บริษัท, ตำแหน่ง, หมายเลขโทรศัพท์, e-mail address, ชื่อไซต์, URLและที่อยู่ ตามคำร้องขอของท่าน บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด อาจขอข้อมูลเพิ่มเติม เช่น หมายเลขหน้าที่คุณเข้าชม จำนวนคำสั่งที่คุณทำและวิธีที่คุณรู้จักเรา ข้อมูลนี้ถูกจัดหาให้โดยคุณด้วยความสมัครใจเท่านั้นและไม่ได้ถูกร้องขอโดยเราเพื่อที่คุณจะสามารถใช้และเพลิดเพลินกับไซต์ของเรา

ข้อมูลที่ระบุตัวตนส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวมและเก็บไว้ในวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและตามความจำเป็นที่จะทำตามคำร้องขอของท่าน

ข้อมูลนี้ไม่ถูกจัดหาให้หรือขายให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อการใช้งานของพวกเขา

บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด
อาจใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมบนไซต์นี้ติดต่อคุณเพื่อหารือถึงความสนใจของคุณในบริษัทของเราหรือบริการของเราเพิ่มเติม และเพื่อส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับบริษัทของเราหรือบริการของเรา เช่น การส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์และกิจกรรม ข้อมูลนี้อาจถูกนำไปใช้เพื่อปรับปรุงบริการที่เรามีให้คุณ และเพื่อส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับบริษัทของเราหรือบริการของเรา เช่น การส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์และกิจกรรม
ข้อมูลนี้อาจถูกนำไปใช้เพื่อปรับปรุงบริการที่เรามีให้คุณ

แม้ว่าเราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ แต่เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตามกระบวนพิจารณาของศาลในปัจจุบัน, คำสั่งศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายที่ใช้งานอยู่บนไซต์นี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบหากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์และความปลอดภัย
ไซต์นี้ใช้SSLเพื่อส่งผ่านข้อมูลของคุณไปยังserverของเราและใช้พื้นที่ตั้งserverที่ปลอดภัยและเทคโนโลยีfirewallขั้นสูงเพื่อจำกัดความเสี่ยงต่อการฝ่าฝืนความปลอดภัยของข้อมูลที่ระบุตัวตนส่วนบุคคลที่ได้มาโดยสมัครใจและเก็บไว้บนไซต์ให้น้อยที่สุด

ไซต์ของเรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่พร้อมใช้งานเพื่อช่วยป้องกันการสูญหาย การใช้ที่ผิดและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด
จัดหาให้ซึ่งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่มีลักษณะเฉพาะที่จะต้องถูกใส่ทุกครั้งที่ลูกค้าเข้าสู่ระบบในพื้นที่ที่ได้รับการปกป้องบนไซต์นี้ การป้องกันเหล่านี้ช่วยป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต รักษาความถูกต้องของข้อมูลและช่วยทำให้มั่นใจในการใช้งานข้อมูลทั้งหมดที่เหมาะสม

บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด และ ไซต์ของบุคคลภายนอก

ไซต์นี้อาจประกอบด้วยการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด ไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติต่อความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นเหล่านี้ ลูกค้าและ/หรือผู้เข้าชม ควรตรวจสอบแถลงการณ์นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นเหล่านี้เพื่อเข้าใจนโยบายของพวกเขาลูกค้าและผู้เข้าชมผู้ซึ่งเข้าถึงไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของพวกเขา มันเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานที่จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นส่วนตัวและเป็นความลับ

นโยบายคุกกี้ (Cookie)

นโยบายคุกกี้

เมื่อคุณเข้าใช้งาน www.syngenta.co.th นี้

คุณได้ยินยอมให้คุกกี้ของเราทำงานตามข้อปฏิบัติตามนโยบายการใช้คุกกี้ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หากคุณไม่เห็นด้วยกับการทำงานของคุกกี้ 
คุณสามารถปรับค่าติดตั้งในบราวเซอร์ของท่าน หรือเลือกออกจากเว็บไซต์ได้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือไฟล์หรือข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตของท่าน ในขณะที่คุณเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา คุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน เราใช้คุกกี้เพื่อติดตามการใช้งานเว็บไซต์และคุณสมบัติของเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ เรายังอาจใช้คุกกี้เพื่อตรวจสอบการเข้าชม ยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว รวมถึงสินค้าและบริการที่คุณสนใจ เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ และทำให้เว็บไซต์ใช้งานได้ง่ายขึ้นและ/หรือเหมาะกับการใช้งานของคุณมากยิ่งขึ้น และเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

เราใช้คุกกี้อย่างไร

เราใช้คุกกี้ทั้งแบบ session cookie หรือคุกกี้แบบชั่วคราวที่อยู่ในอุปกรณ์ของคุณจนท่านออกจากเว็บไซต์เราไปแล้ว และแบบ persistent cookie
ที่จะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของคุณนานจนกว่าคุณจะลบทิ้งด้วยตัวคุณเอง (ระยะเวลาหรืออายุของคุกกี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของบราวเซอร์) เพื่อปรับปรุงประสบการณ์และความพึงพอใจของคุณในการได้รับการเสนอข้อมูลต่างๆของเรา บางกรณีเราจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามดำเนินการ เช่น เครือข่ายการโฆษณา ลักษณะการทำงานต่าง ๆ อาทิ วิดีโอ แผนที่ และโซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ ซึ่งอาจจะต้องใช้ อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยข้อมูลดังกล่าวจะไม่สามารถระบุชี้ตัวบุคคลได้ว่ามาจากใคร แม้ว่าข้อมูลนั้นจะเชื่อมโยงไปยังข้อมูลส่วนตัวของท่าน ท่านควรต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของคุณไปใช้

ประเภทของคุกกี้ที่ถูกใช้

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies)

เราใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเมื่อท่านกลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง
โดยเราจะใช้ข้อมูลเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ตามลักษณะการใช้งานของท่าน

Google Analytics

คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทำงาน (Analytical/performance cookies)

เราใช้คุกกี้นี้เพื่อช่วยในการประมวลผลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ จำนวนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้งานนั้นๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้งาน

  • Google Analytics
  • Google Tag Manager
  • YouTube

คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงก์ที่ท่านได้เยี่ยมชมและติดตาม
นอกจากนี้คุกกี้จากบุคคลที่สามอาจใช้ข้อมูลที่มีการส่งต่อข่าวสารในสื่อออนไลน์และเนื้อหาที่จัดเก็บจากการให้บริการ
เพื่อเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานโดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับแต่งเว็บไซต์ แคมเปญโฆษณาให้เหมาะสมกับความสนใจของท่าน

  • Facebook Pixel
  • Google Ads

การจัดการและการตั้งค่าคุกกี้

ท่านสามารถยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้ เว็บเบราวเซอร์ส่วนมากยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราวเซอร์ของท่านเพื่อปฏิเสธคุกกี้ได้ โดยบล็อกการทำงานของคุกกี้ด้วยการกำหนดค่าในเบราวเซอร์ของท่าน ทั้งนี้การไม่ยอมรับคุกกี้อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลและคุณสมบัติบางอย่างบนเว็บไซต์ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ และวิธีปิดใช้งานคุกกี้
คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่หัวข้อ “ความช่วยเหลือ”  ในอินเทอร์เน็ตเบราวเซอร์ของท่าน

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้
นโยบายคุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขตามโอกาสเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบและความเหมาะสม ดังนั้นเราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าวเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookie) เราใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อปรับแต่งเนื้อหาและโฆษณา เพื่อจัดหาลักษณะสื่อสังคมและเพื่อวิเคราะห์จำนวนผู้เข้าชมของเรา อีกทั้งเรายังแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของท่านบนเว็บไซต ของเรากับหุ้นส่วนของเราด้านสื่อสังคม หุ้นส่วนของเราด้านการโฆษณา และหุ้นส่วนของเราด้านการวิเคราะห์ผู้ที่อาจรวมข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลอื่นที่ท่านได้ให้ไว้แก่พวกเขาหรือที่พวกเขาได้รวบรวมไว้จากการใช้งานของท่านในบริการของพวกเขา ท่านให้ความยินยอมแก่คุกกี้ของเราหากท่านใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุกกี้ (Cookie) ของเรา

  1. คุกกี้ (Cookie) เป็นไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็กที่อาจถูกใช้งานโดยเว็บไซต์เพื่อทำให้ประสบการณ์ของผู้ใช้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  2. กฎหมายกำหนดให้เราสามารถเก็บบันทึกคุกกี้ (Cookie) ไว้บนอุปกรณ์ของท่านได้หากพวกมันจำเป็นอย่างแท้จริงสำหรับการทำงานของไซต์นี้ สำหรับคุกกี้ (Cookie) ประเภทอื่นทั้งหมด เราจำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากท่าน
  3. ไซต์นี้ใช้ประเภทของคุกกี้ (Cookie) ที่แตกต่างกัน คุกกี้ (Cookie) บางประเภทถูกวางไว้โดยการให้บริการของบุคคลภายนอกที่ปรากฏบนหน้าของเรา
  4. เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวตนของเรา วิธีที่ท่านสามารถติดต่อเราและวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในได้ที่หน้านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ความยินยอมของคุณใช้กับโดเมนนี้เท่านั้น: www.syngenta.co.th