Join Us

Syngenta

ร่วมกันสร้างอนาคตทางการเกษตรไปกับเรา

ร่วมงานกับซินเจนทาและร่วมกันสร้างทีมงานที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดในอุตสาหกรรมการเกษตร ไม่ว่าคุณจะดำรงตำแหน่งใดในองค์กร คุณจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับทุกคนในโลก รวมทั้งสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม

เราเปิดโอกาสให้ทุกท่านร่วมงานกับเราในทุกสายวิชาชีพ ในทีมที่มีความหลากหลายทั้งในประเทศและทั่วโลกซึ่งสนับสนุนการเติบโตในทุกภาคส่วน เรามีวัฒนธรรมที่โดดเด่นและวิธีการทำงานที่จะเอื้อให้พนักงานแต่ละคนได้แสดงบทบาทของตนเองในการร่วมกันสร้างสิ่งที่เราเป็น รวมถึงผลกระทบจากสิ่งที่เราทำ เมื่อคุณได้เข้ามาร่วมงานกับเรา คุณจะได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาความรู้ความสามารถของคุณอย่างเต็มที่ เพื่อให้คุณได้เติบโตและประสบความสำเร็จ รวมถึงได้แสดงศักยภาพของคุณอย่างแท้จริง

ร่วมงานกับเรา

บริษัทชั้นนำระดับโลกซึ่งมีรากฐานทางวิทยาศาสตร์ และ มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการนำศักยภาพของพืชสู่ชีวิต

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

https://www.syngenta.com/careers