อามูเร่

Last updated:

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

ชื่อสามัญ:
.
ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)
.
โพรพิโคนาโซล (propiconazole)
กลุ่มสารเคมี:
กลุ่ม 3 สารป้องกันกำจัดโรคพืช