การให้ความยินยอมเก็บข้อมูลส่วนบุคคล | Syngenta
ประเทศไทย

You are here

การให้ความยินยอมเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

pdpa-banner

การให้ความยินยอมเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อวัตถุประสงค์ในการวางแผนการรณรงค์การตลาดออนไลน์ของซินเจนทา(เรา) เรามีความจำเป็นจะต้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ คือ เบอร์โทรศัพท์ แก่เรา และผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเรา ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ข้างต้น ตามที่ท่านได้กดรหัสการลงทะเบียนเกษตรกร และได้ให้ความยินยอมมาพร้อมนี้ หากท่านไม่ประสงค์ให้ข้อมูลของท่านถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวอีกต่อไป โปรดติดต่อพนักงานขายของเรา หรือกด *766*600#