ลงนามเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าของ บริษัทไซโนเคม ฟาร์มแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด เซ็นสัญญาลงนามเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า

ของ บริษัทไซโนเคม  ฟาร์มแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด แต่เพียงผู้เดียว

27 ตุลาคม 2564

บริษัทซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด เซ็นสัญญาลงนามเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าของ บริษัทไซโนเคม  ฟาร์มแคร์ (ประเทศไทย) จำกัดแต่เพียงผู้เดียว

  • ซินเจนทา ประเทศไทย ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าของ ไซโนเคม ประเทศไทย แต่เพียงผู้เดียว

  • ข้อตกลงนี้นำมาซึ่ง การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังขยายพื้นที่การจัดจำหน่ายออกไปได้กว้างขวางและครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เพิ่มขึ้นด้วย

  • ข้อตกลงมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564

บริษัทซินเจนทา ประเทศไทย ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าของ บริษัทไซโนเคม ประเทศไทย แต่เพียงผู้เดียว

ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ซินเจนทาจะเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมของไซโนเคม ซึ่งจะทำให้ลูกค้าของเรามีมีตัวเลือกสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น

“เรามีความภูมิใจที่จะนำเสนอสินค้าของไซโนเคมให้แก่ลูกค้าของเรา โอกาสที่เราจะได้จัดหาสินค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกรไทยนั้น เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น”

นางสาวกล้วยไม้ นุชนิยม ผู้อำนวยการบริษัทซินเจนทา ประจำประเทศไทย กล่าว

ซินเจนทา เป็นบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ พฤศจิกายน 2543 เป็นต้นมา

เกษตรกรชาวไทยยังคงได้รับผลดีจากการที่ซินเจนทาเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าของไซโนเคมเช่นเดียวกับที่ผ่านมา

“การทำข้อตกลงดังกล่าวส่งผลดีต่อผู้ค้าปลีกและเกษรตรกรทั่วประเทศไทย เนื่องจากพวกเขาจะสามารถเข้าถึงสินค้าของไซโนเคมได้ดีขึ้น ทั้งในแง่ความหลากหลายของแบรนด์สินค้า

ราคาที่เหมาะสม และคุณภาพของสินค้า ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายของซินเจนทา” นายรามิล โบนิฟาซิโอ รองกรรมการด้านธุรกิจในอาเซียนและรักษาการกรรมบริษัทไซโนเคม ประเทศไทย กล่าว

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 สินค้าทั้งหมดของบริษัทไซโนเคม ฟาร์ม แคร์ (ประเทศไทย) จำกัดจะจัดจำหน่ายโดย ซินเจนทา ประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาส่งอีเมล์มาที่  Exclusive.Distribution.TH@syngenta.com

Syngenta Crop Protection Limited is appointed exclusive distributor

of Sinochem Farm Care (Thailand) Company Limited

October 27, 2021

  • Syngenta Crop Protection Ltd. is appointed the exclusive distributor for Sinochem Farm Care (Thailand) Co., Ltd products in Thailand.
  • This agreement brings together a broader, complementary and more comprehensive product offering that provides customers with the innovation and technology that they need.
  • The exclusive distribution agreement is effective January 1, 2022.

Date: October 27, 2021

Syngenta Crop Protection Limited has entered into an exclusive distribution agreement with Sinochem Farm Care (Thailand) Company Limited.

Under the agreement, Syngenta will distribute Sinochem’s complementary product portfolio for a broader product offering for our customers in Thailand.

"We are proud to offer Sinochem’s products exclusively to our customers. The prospects of providing a more comprehensive range of products that help Thailand farmers produce their crops are exciting,” said Syngenta General Manager, Kluaymai Nuchniyom

Syngenta is a leading science based agtech company that has been investing in Thailand agriculture since November 2000.

Thailand’s farmers will continue to benefit from Syngenta’s exclusive distribution agreement with Sinochem.

“The exclusive distribution agreement benefits retailers and farmers across Thailand who will have better access to Sinochem’s portfolio of a combination of established brands and price-competitive, quality products through Syngenta’s established distribution network,”

said Sinochem Deputy General Manager ASIAN Business and Acting Country Director, Ramil Bonifacio.

From January 1, 2022, the complete product range of Sinochem in Thailand is in Syngenta Thailand distribution.

If you have any query on this announcement, please email to  Exclusive.Distribution.TH@syngenta.com