ไดออฟ

Last updated:

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

ชื่อสามัญ:
.
ไดเมโทมอร์ฟ (dimethomorph)
กลุ่มสารเคมี:
Cinnamic acid amide [กลุ่ม 40] สารป้องกันกำจัดโรคพืช