ควิ้ลท์

Last updated:

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

ชื่อสามัญ:
.
โพรพิโคนาโซล (propiconazole)
.
อะซอกซีสโตรบิน (azoxystrobin)
กลุ่มสารเคมี:
กลุ่ม 3+11 สารป้องกันกำจัดโรคพืช