เพลนั่ม - สารป้องกันและกำจัดแมลง | Syngenta
ประเทศไทย
plenum-banner

เพลนั่ม

Last updated:
21.06.2021

สารป้องกันและกำจัดแมลง

สารป้องกันและกำจัดแมลง

ชื่อสามัญ: 
กลุ่มสารเคมี: 
Pyridine Azomethines [กลุ่ม 9B]

จุดเด่น เพลนั่ม

ใช้ป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว ประสิทธิภาพดีเยี่ยม 3 พลังล๊อค ห้ามกิน ห้ามเกาะและห้ามวางไข่

ข้อความแสดงข้อควรระวัง

 • วิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บ เพลนั่ม 50 ดับบลิวจี ในภาชนะเดิมที่ปิดแน่น มีฉลากติดอยู่ และไม่ให้ถูกแสงแดด สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟ
 • คำเตือน : เพลนั่ม 50 ดับบลิวจี เป็นวัตถุอันตรายต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันมิให้เป็นอัตรายต่อผู้ใช้และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ผู้ใช้ต้องปฏิบัติดังนี้ : 1. ห้าม ดื่มน้ำ กินอาหาร หรือสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงาน ห้าม เทสารที่เหลือ หรือล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ เครื่องพ่นสารลงในแม่น้ำ ลำคลอง หรือบริเวณใกล้เคียง เมื่อใช้สารฯ หมดแล้ว ห้าม ใช้ไฟเผาภาชนะบรรจุ หรือนำกลับไปใช้อีก ห้าม เด็ก และผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่กำลังพ่นสาร 2. ขณะผสม ต้อง สวมถุงมือยาง และหน้ากากเพื่อป้องกันมิให้สารเข้มข้นถูกผิวหนัง และกระเด็นเข้าตา การผสมให้ใช้ ไม้กวน ขณะพ่นสาร ต้อง อยู่เหนือลมเสมอ และควรสวมถุงมือยาง และหน้ากาก ต้อง ล้างมือ และหน้าให้สะอาดด้วย สบู่ และน้ำก่อนกินอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่ หลังจากทำงานเสร็จแล้ว ต้อง อาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าและซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด ภาชนะบรรจุเมื่อใช้หมดแล้วให้กลั้ว ล้างด้วยน้ำ 3 ครั้ง และรวมเอาน้ำล้างไปใช้ผสมพ่นสาร กำจัดภาชนะบรรจุโดยทำลายแล้วฝังดิน หรือรวมทิ้งให้ปลอดภัย 3. ระวัง อย่าให้เข้าปาก ตา จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า ระวัง ความเป็นพิษของสารต่อพืชอื่นๆ ที่ปลูกร่วม ปลูกใกล้เคียง หรือปลูกตามหลัง 4. การใช้สารกำจัดแมลงซึ่งอยู่ในอักษรกลุ่มเดียวกัน ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดความต้านทานของแมลง 5. เป็นพิษต่อสัตว์น้ำ ต้องระวังการชะล้างลงสู่แหล่งน้ำ 6. ห้ามเก็บเกี่ยวข้าวภายใน 30 วัน หลังจากพ่นสารครั้งสุดท้าย
 • อาการเกิดพิษ : 1. ยังไม่มีรายงานอาการเป็นพิษที่เกิดกับคน
 • การแก้พิษเบื้องต้น : 1. ถ้าเกิดอาการเป็นพิษเนื่องจากการสูดดม รีบนำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ และให้พักผ่อนในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก หากอาการไม่ทุเลา รีบไปพบแพทย์ 2. ถ้าเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากนาน 15 นาที หากอาการไม่ทุเลา รีบไปพบแพทย์ 3. ถ้าถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยสบู่และน้ำจนสะอาด ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบอาบน้ำ และเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที 4. ถ้าเข้าปากให้รีบบ้วนน้ำล้างปาก หากกลืนกิน ห้ามทำให้อาเจียน และ ห้าม ให้น้ำ เครื่องดื่ม หรืออาหารใดๆ ทั้งสิ้น รีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันทีพร้อมภาชนะบรรจุและฉลาก
 • คำแนะนำสำหรับแพทย์ : 1. รักษาตามอาการ 2. หากกลืนกินเข้าไปจำนวนมากให้ล้างท้องแล้วตามด้วย activated charcoal 25 g ผสมน้ำ 300 ml และ sorbitol 70% 1-2 ml/kg น้ำหนักตัว (เด็กต่ำกว่า 12 ปีลดขนาดเป็น sorbitol 35% 1.5-2.3 ml/kg น้ำหนักตัว)

ฉลากเสริม

1. ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 405-2555
2. (ทะเบียนหมดอายุวันที่ 22 มี.ค. 67)
3. กลุ่มสารเคมี : Pyridine Azomethines [กลุ่ม 9B]

ข้าว

ข้าว

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในข้าว

 • อัตรา: ใช้อัตรา 20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
 • วิธีการ: พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว มากกว่า 10 ตัวต่อ 10 ต้น (อัตราการใช้น้ำ 40 ลิตรต่อไร่ ในข้าวอายุไม่เกิน 40 วัน หรือ 60 ลิตรต่อไร่ ในข้าวอายุเกิน 40 วัน)
  • ล็อคปาก :เพลนั่ม ทำให้เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลหยุดดูดน้ำเลี้ยงจากต้นข้าวภายใน 1-2 ชั่วโมง ป้องกันผลผลิต และลดปัญหาการเกิดโรคจู๋ (เชื้อไวรัส)

  • ล็อคขา :เพลนั่ม เพลนั่มทำลายขาหลังของเพลี้ยกระโดด ทำให้ไม่สามารถเกาะต้นข้าวได้ จึงไม่สามารถทำลายข้าวได้

  • ล็อคการวางไข่ :เพลนั่ม ทำให้เพลี้ยกระโดดหยุดการวางไข่ ไม่สามารถขยายพันธุ์ ลดการระบาดของเพลี้ยได้อย่างเด็ดขาด