คุโนะอิชิ

Last updated:

สารป้องกันและกำจัดแมลง

สารป้องกันและกำจัดแมลง

ชื่อสามัญ:
.
ไซอีโนไพราเฟน (cyenopyrafen)
กลุ่มสารเคมี:
กลุ่ม 25A สารกำจัดไรศัตรูพืช