" " คิวเรียม
ประเทศไทย

คิวเรียม

Last updated:
09.03.2022

สารป้องกันและกำจัดแมลง

สารป้องกันและกำจัดแมลง

คิวเรียม

ชื่อสามัญ: 
กลุ่มสารเคมี: 
กลุ่ม 15 + 6 สารกำจัดแมลง

คิวเรียม บอกลาหนอนร้าย ไม่รอดแน่หนอน 

  • ประกอบด้้วย 2 สารที่่มีความเข้มข้นสูงกว่าในท้องตลาด ผสมเสร็จเป็นสูตรเดียว 

  • กำจัดได้ทั้งไข่ และหนอนผีเสื้อทุกระยะ ลดการทำลายของแมลงศัตรูพืช 

  • สูตรเม็ดที่ใช้เทคโนโลยีปีปิด ละลายน้ำได้ง่าย เปอร์เซ็นต์เนื้อสารเต็ม ออกฤทธิ์กำจัดแมลงได้ผลดีเยี่ยม 

  • สูตรผสมเสร็จของสองเนื้อสาร ที่มีการออกฤทธิ์เสริมกัน เหมาะกับการจัดการดื้อยา (กลุ่ม 15 กับ กลุ่ม 6)  

  • กำจัดหนอนกระทูผัก หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 

 

 

 

*สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอาจก่อให้เกิดอันตรายหากใช้ไม่ถูกต้อง โปรดอ่านคำเตือนและปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากอย่างเคร่งครัด

 

ผักกาดขาวปลี

ผักกาดขาวปลี

หนอนกระทู้ผัก 

อัตรา: 2 กรัม ต่อ น้ำ 20 ลิตร 

วิธีการ: พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของหนอนกระทู้ผัก ในผักกาดขาวปลี 

หอมแดง

หอมแดง

หนอนกระทู้หอม 

อัตรา: 4 กรัม ต่อ น้ำ 20 ลิตร 

วิธีการ: พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของหนอนกระทู้หอม ในหอมแดง 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 

อัตรา: 3 กรัม ต่อ น้ำ 20 ลิตร 

วิธีการ: พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ในข้าวโพเลี้ยงสัตว์