“ซินเจนทา” มุ่งพัฒนานวัตกรรมปรับปรุงพันธุ์พืช ขยายสถานีวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ผัก รองรับการขยายตัวของตลาดโลก

กิจกรรมบริษัท
สถานีวิจัย

ซินเจนทา ประเทศไทย ขยายสถานีวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ผัก จังหวัดขอนแก่น หวังเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ผัก โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาช่วยในงานปรับปรุงพันธุ์พืช ให้มีความต้านทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ทั้งแมลงและโรคพืช เพื่อเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพออกสู่ตลาดโลก

นายอาชิช ปาเตล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเชื้อพันธุกรรมพืชตระกูลพริกและมะเขือเทศ

นายอาชิช ปาเตล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเชื้อพันธุกรรมพืชตระกูลพริกและมะเขือเทศ เขตเอเชียแปซิฟิค บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “การขยายสถานีวิจัยฯครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้สามารถรองรับการขยายงานวิจัยและพัฒนาที่เพิ่มขึ้น โดยเราได้พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยในงานปรับปรุงพันธุ์พืช ค้นหาลักษณะทางพันธุกรรมใหม่ๆที่ดี มีความต้านทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงความต้านทานต่อแมลงและโรคพืช เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร ให้ได้ผลผลิตดี มีพืชผักที่มีคุณภาพส่งต่อไปยังผู้บริโภค”

สถานีขอนแก่น

สถานีวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ผัก ของซินเจนทา อยู่ที่ตําบลบ้านโคกใหญ่ อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนโครงการปรับปรุงพันธุ์ผัก ได้แก่ มะเขือเทศ แตงโม และพริก โดยมุ่งเน้นที่ตลาดอาเซียนเป็นหลัก มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับทีมงานที่สถานีวิจัยฯ และทีมผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้า ซึ่งได้จัดสร้างพื้นที่สํานักงาน ห้องเย็นจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ในระยะยาวและระยะสั้น รวมถึงห้องปฏิบัติการวิจัยที่ได้มาตรฐานเพื่อรักษาความปลอดภัยของเชื้อพันธุกรรม และเพื่อรองรับโครงการวิจัยและทีมวิจัยของอาเซียน

มะเขือเทศ

นอกจากนี้ สถานีวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ผัก จังหวัดขอนแก่น ยังเพิ่มขอบเขตงานวิจัยของพืชเพิ่มเติม ได้แก่ ข้าวโพดหวาน แตงกวา และได้เริ่มดําเนินการปรับปรุงพันธุ์ผักให้ครอบคลุมตลาดในเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  แอฟริกา อเมริกาเหนือ และยุโรป อีกทั้งยังเป็นสถานีวิจัยที่สำคัญ มุ่งเน้นงานพัฒนาเมล็ดพันธุ์ พืชตระกูลแตง จากโปรแกรมปรับปรุงพันธุ์ทั่วโลก อย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลากว่า 19 ปี บริษัทดําเนินงานอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดโลก   ส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่น ร่วมมือกับชุมชนในท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการเกษตรส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร

แตงโม

“เราเชื่อว่าความมุ่งมั่นในการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ผักของเราไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ต้องเจอกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงทุกวัน แต่การขยายสถานีวิจัยฯครั้งนี้ ยังสามารถทำให้เราเป็นศูนย์กลางที่สําคัญที่สุดสําหรับสถานีวิจัยเมล็ดพันธุ์ผักสําหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและทั่วโลก เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารที่ยั่งยืน และเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพออกสู่ตลาดโลกอีกด้วย” นายอาชิช ปาเตล กล่าวเสริม

 

เกี่ยวกับซินเจนทา กรุ๊ป

หน่วยธุรกิจซินเจนทาอารักขาพืชและซินเจนทาเมล็ดพันธุ์ ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของซินเจนทา กรุ๊ป  ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีเกษตรกรรมที่ใหญ่ที่สุดของโลก ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 250 ปี และมีพนักงานมากกว่า 59,000 คน ให้บริการในกว่า 100 ประเทศ เรามุ่งมั่นเพื่อพลิกโฉมกระบวนการผลิตอาหารด้วยระบบเกษตรกรรมฟื้นฟู (Regenerative Agriculture) ที่ขับเคลื่อนโดยวิทยาศาสตร์และพัฒนาดินด้วยเทคโนโลยีซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตและได้อาหารที่มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพที่หายไป ซินเจนทา กรุ๊ป จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประกอบไปด้วยสี่หน่วยธุรกิจหลัก ได้แก่ บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น สำนักงานใหญ่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ สำนักงานใหญ่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท ADAMA® สำนักงานใหญ่ที่ประเทศอิสราเอล และบริษัท ซินเจนทา กรุ๊ป ที่ประเทศจีน ทุกหน่วยธุรกิจต่างตอบโจทย์ลูกค้าทั่วโลกในฐานะผู้นำด้านอุตสาหกรรมเกษตร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.syngenta.com

สำหรับสื่อมวลชน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง จำกัด

นิรชา รื่นเริง (นุช)                           โทร. 095-494-9878   nirachcha@124comm.com
หฤชา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา (เดช)     โทร. 091-565-4556    harucha@124comm.com