เพราะโลกนี้ต้องมีผึ้ง

กิจกรรมบริษัท
worldbeeday

ซินเจนทา ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ และ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำโครงการ “รักษ์ผึ้ง” ที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562

เพราะโลกนี้ต้องมีผึ้ง

ซินเจนทา จึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ และ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ทำโครงการ “รักษ์ผึ้ง” ที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เรามาฟังความเห็นจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกันค่ะ

นายอานพ วนามี เจ้าของฟาร์มผึ้งสอยดาว เป็นประธานศูนย์ประสานงานโครงการ “รักษ์ผึ้ง” อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า หัวใจสำคัญของโครงการ คือ ซินเจนทา และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้เข้ามาให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง การดูแลสุขภาพผึ้ง และตอบสนองความต้องการระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งกับผู้ปลูกผลไม้ให้ได้มาตรฐานตามระบบ GAP เพราะความสำเร็จจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ โดยเฉพาะกลุ่มลำไย ซึ่งต้องการให้ผึ้งมาช่วยในการผสมเกสรดอก ยิ่งได้รับการผสมเกสรมากเท่าใด ผลก็ยิ่งติดลูกมากเท่านั้น การใช้ผึ้งช่วยผสมเกสรสามารถเพิ่มอัตราการติดดอกได้เพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 30 ส่วนเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง ต้องการนำรังผึ้งไปวางในสวนต่าง ๆ เพื่อนำน้ำหวานจากเกสรดอกลำไยมาผลิตน้ำผึ้ง ซึ่งน้ำผึ้งจากดอกลำไยเป็นที่นิยมในตลาดไทยและตลาดต่างประเทศ อาทิ จีน ฮ่องกง ไต้หวัน เพราะมีกลิ่นหอมและหวาน ดังนั้น หากเจ้าของสวนและผู้เลี้ยงผึ้งมีความรู้และความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น ก็จะผลผลิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยกับผู้บริโภคมากขึ้น  ปัจจุบันได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งประมาณ และชาวสวนลำไยเกือบ 100 ราย โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต

worldbeeday
worldbeeday