ชี้แจงกรณีการแอบอ้างชื่อและโลโก้สินค้า “กรัมม็อกโซน”

กิจกรรมซินเจนทาเพื่อสังคม
ชี้แจ้งการแอบอ้างชื่อ "กรัมม็อกโซน"