สนับสนุน PPE

กิจกรรมบริษัท
PPE

บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด และ บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล PPE

บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด และ บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล PPE ให้บุคคลากรทางการแพทย์ เพื่อดูแลผู้ป่วย Covid-19 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา กองทัพภาคที่ 2 กองทัพบก กระทรวงกลาโหม โดยมี พันโทหญิงปรียาวัลย์ สุธา เป็นผู้รับมอบ