สนับสนุน PPE | Syngenta
ประเทศไทย

You are here

สนับสนุน PPE

กิจกรรมซินเจนทาเพื่อสังคม
22.05.2020
PPE

บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด และ บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล PPE

บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด และ บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล PPE ให้บุคคลากรทางการแพทย์ เพื่อดูแลผู้ป่วย Covid-19 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา กองทัพภาคที่ 2 กองทัพบก กระทรวงกลาโหม โดยมี พันโทหญิงปรียาวัลย์ สุธา เป็นผู้รับมอบ