เพลนั่ม | Syngenta
ประเทศไทย

You are here

เพลนั่ม

กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
18.04.2022

ร่วมฉลอง 10 ปีเพลนั่ม แจกรางวัลมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท 


 

รางวัลที่  1  รถจักรยานยนต์                3  รางวัล ๆ ละ     65,000 บาท          รวมมูลค่า       195,000   บาท 
                    YAMAHA 125i
รางวัลที่  2  ทองคำหนัก 1 บาท           5  รางวัล ๆ ละ     30,000 บาท         รวมมูลค่า        150,000   บาท
รางวัลที่  3  ตู้เย็น TOSHIBA 6.4 Q   10 รางวัล ๆ ละ        5,500 บาท         รวมมูลค่า          55,000   บาท
รางวัลที่  4  เครื่องฟอกอากาศ            50  รางวัล ๆ ละ        3,000 บาท        รวมมูลค่า        150,000   บาท                       รางวัลที่  5  เสื้อโปโล เพลนั่ม       1,000  รางวัล ๆ ละ           350 บาท รวมมูลค่า        350,000   บาท

รวมของรางวัลตลอดรายการ  จำนวน 1,068 รางวัล 
รวมมูลค่าทั้งสิ้น  8
53,500  บาท( แปดแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน )