โกรมอร์ เพิ่มทั้งผลผลิตและคุณภาพด้วยการจัดการข้าวแบบผสมผสาน

ข่าวสารผลิตภัณฑ์

โกรมอร์ คือ การปฏิบัติการข้าวเกินเกวียน เป็นการจัดการข้าวแบบผสมผสาน เพื่อผลผลิตที่เพิ่มขึ้น โดยการแบ่งการจัดการให้เกมาะสมในแต่ช่วงการเจริญเติบโตของข้าวทั้ง 4 ระยะ ได้แก่ ระยะข้าวเล็ก ระยะแตกกอ ระยะตั้งท้อง ระยะออกรวง ซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างกัน ทั้งในด้านขอปริมาณการใช้สาร ถูกช่วงเลา และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

 

เกษตรกรที่ปฏิบัตตามวิธีโกรมอร์ สามารถเพิ่มผลผลิตในนาข้าวได้สูงมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ 

ผลจากการใช้โกรมอร์ รากขาวยาว แตกกอใหญ่ ใบธงเขียวแกร่ง ข้าวสมบูรณ์ ท้องกลมใหญ่ ออกรวงเสมอ เมล็ดข้าวใส ได้น้ำหนักเพิ่ม ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 

 

โกรมอร์ระยะข้าวเล็ก

ข้าวที่มีคุณภาพ เริ่มต้นขึ้นด้วย โกรมอร์ ระยะข้าวเล็ก 

กุญแจสู่ความสำเร็จในระยะข้าวเล็ก คือการเตรียมดินที่ดี การเลือกใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี การดูแลเมล็ดพันธ์ก่อการเพาะปลูก และการควบคุมวัชพืชในช่วงของการเริ่มต้นการเพาะปลูก เพื่อป้องกันข้าวไม่ให้ถูกวัชพืชแย่งอาหาร ทำให้ข้าวเจริญเติบโตอย่างแข็งแรง สุขภาพดี 

ซินเจนทามีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการข้าวเล็กที่เหมาะสม เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรเริ่มต้นการปลูกข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

โกรมอร์ระยะข้าวแตกกอ

เพิ่มความเชื่อมั่นต่อคุณภาพของผลผลิต คือสิ่งที่ซินเจนทาให้ความสำคัญ และมุ่งมั่นด้วย โกรมอร์ ระยะแตกกอ เตรียมความพร้อมเพิ่มผลผลิตที่ดี โดยเพิ่มจำนวนต้นต่อกอให้มากขึ้น เพื่อผลผลิตที่สูงขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

แอนวิล : ป้องกันและกำจัดโรคได้หลายชนิด เช่น โรคใบจุดและใบขีดสีน้ำตาล อีกทั้งช่วยให้ใบธงเขียว ต้นใส และ ข้าวแข็งแรง 

เวอตาโก : ช่วยกำจัดทั้งหนอนกอข้าวและหนอนม้วนใบ คุมได้นานหลายสัปดาห์ ข้าวใบเขียวตั้ง ต้นแข็งแรง แตกกอดี ผลผลิตเต็ม 

อีสไบออน ช่วยให้ข้าวแตกกอดี ดูดซึมธาตุอาหารและปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้าวไม่เครียดจากสภาวะที่ไม่เหมาะสม 

 

โกรมอร์ระยะข้าวตั้งท้อง 

โกรมอร์ ระยะตั้งท้อง เปลี่ยนความหวังของเกษตรกรให้เป็นจริง 

ในระยะตั้งท้อง ข้าวต้องการการดูแลเอาใจใส่อย่างดี เพื่อให้ได้ผลผลิตอย่างเต็มที่ จึงเป็นช่วงที่เกษตรกรมีความกังวลมากที่สุด การควบคุม ป้องกันแมลงและโรคพืชจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ โกรมอร์จึงมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในระยะตั้งท้อง

ออติวา ป้องกันกำจัดโรคกาบใบแห้ง กาบใบเน่า และโรคเมล็ดด่าง ช่วยบำรุงข้าวท้อง เพิ่มความยาวของรวงข้าว เพิ่มน้ำหนักต่อรวงให้มากขึ้นและข้าวออกสม่ำเสมอ

เวอตาโก ช่วยกำจัดทั้งหนอนกอข้าวและหนอนม้วนใบ คุมได้นานหลายสัปดาห์ อีกทั้งยังช่วยบำรุงให้ข้าวใบเขียวตั้ง ต้นแข็งแรง แตกกอดี ผลผลิตเต็ม 

อีสไบออน ช่วยให้ข้าวแตกกอดี ดูดซึมธาตุอาหารและปถุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้าวไม่เครียดจากสภาวะที่ไม่เหมาะสม 

 

โกรมอร์ ระยะข้าวออกรวง

คุณภาพ คือหัวใจหลักสำหรับโกรมอร์ ระยะออกรวง 

เกษตรกรต้องเอาใจใส่ ดูแลปกป้องต้นจ้าว รวงและใบธง ให้ปราศจากโรคและแมลง เพื่อให้ได้ผลผลิตอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย และมีคุณภาพดเป็นรางวัลที่ได้จากการปฏิบัติตามวิธีโกรมอร์

อามูเร่ ป้องกันและกำจัดโรคเมล็ดด่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเติมน้ำหนักให้ทุกเมล็ด และเพิ่มผลผลิตได้ทุกรวง 

แพคซาร่า อัตราใช้น้อย กำจัดหนอนม้วนใบข้าว กำจัดไข่และหนอนทุกระยะ คถุหนอนได้นานกว่า 2-3 สัปดาห์