งานแสดงแปลงปลูกพันธุ์ NKข้าวโพดหลังนา NK6848 และ NK7321

กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
งานแสดงแปลงปลูกพันธุ์ #NKข้าวโพดหลังนา

   ภาพบรรยากาศงานแสดงแปลงปลูกพันธุ์ NKข้าวโพดหลังนา  NK6848 NK7321 ที่อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 1 ธันวาคม 65 ที่ผ่านมา ในงานมีกิจกรรมและข้อมูลความรู้สำคัญเกี่ยวกับปลูกข้าวโพดหลังนาให้กับพี่น้องเกษตรกร  นอกจากแปลงปลูกสาธิตของ NK6848 แล้วยังมีนวัตกรรมเครื่องหยอดข้าวโพดลมดูดสูญญากาศ และโดรนเพื่อการเกษตร เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สำหรับเกษตรกรที่มาร่วมงานต่อไป

 ครั้งนี้เราที่ได้รับเกียรติ จาก Mr. Justin Wolfe, ประธานเจ้าหน้าที่ระดับสูงธุรกิจเมล็ดพันธุ์ (CEO, President Global Seeds ) และ Mr. Jet Parma ผู้บริหารธุรกิจเมล็ดพันธุ์ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค(Head of Field Crops APAC) บริษัทซินเจนทาฯ ที่ตั้งใจมาเยี่ยมชมงานและให้ความสนใจเป็นอย่างมากในการแลกเปลี่ยนข้อมูล แบ่งปันความรู้ และแสดงความคิดเห็นต่างๆ กับพี่น้องเกษตรกร เพื่อรับข้อมูลนำไปปรับปรุงพัฒนาให้ซินเจนทาได้ผลิตพันธุ์ข้าวโพดให้ตรงต่อความต้องการของเกษตรกรไทยให้มากที่สุด

  สำหรับเครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพดโดยใช้ลมดูดสูญญากาศ ทั้ง 2 แถว และ 4 แถว ผลิตขึ้นเพื่อทำให้ได้ระยะการปลูกที่สม่ำเสมอ ช่วยให้เกษตรประหยัดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตให้ได้ดียิ่งขึ้นด้วยครับ

  ทางพนักงานNKทุกคน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า พ่อแม่พี่น้องสนุกสนานและได้ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าวโพดหลังนากันนะครับ

งานแสดงแปลงปลูกพันธุ์ #NKข้าวโพดหลังนา
NK
งานแสดงแปลงปลูกพันธุ์ #NKข้าวโพดหลังนา
NK
งานแสดงแปลงปลูกพันธุ์ NKข้าวโพดหลังนา
NK
งานแสดงแปลงปลูกพันธุ์ #NKข้าวโพดหลังนา
NK
งานแสดงแปลงปลูกพันธุ์ NKข้าวโพดหลังนา
NK
งานแสดงแปลงปลูกพันธุ์ #NKข้าวโพดหลังนา
NK
งานแสดงแปลงปลูกพันธุ์ #NKข้าวโพดหลังนา
NK
งานแสดงแปลงปลูกพันธุ์ NKข้าวโพดหลังนา
NK
งานแสดงแปลงปลูกพันธุ์ NKข้าวโพดหลังนา
NK
งานแสดงแปลงปลูกพันธุ์ NKข้าวโพดหลังนา
NK
งานแสดงแปลงปลูกพันธุ์ NKข้าวโพดหลังนา
NK
งานแสดงแปลงปลูกพันธุ์ NKข้าวโพดหลังนา
NK
งานแสดงแปลงปลูกพันธุ์ NKข้าวโพดหลังนา
NK
งานแสดงแปลงปลูกพันธุ์ NKข้าวโพดหลังนา
NK
งานแสดงแปลงปลูกพันธุ์ NKข้าวโพดหลังนา
NK
งานแสดงแปลงปลูกพันธุ์ NKข้าวโพดหลังนา
NK
งานแสดงแปลงปลูกพันธุ์ NKข้าวโพดหลังนา
NK
งานแสดงแปลงปลูกพันธุ์ NKข้าวโพดหลังนา
NK
งานแสดงแปลงปลูกพันธุ์ NKข้าวโพดหลังนา
Nk
งานแสดงแปลงปลูกพันธุ์ NKข้าวโพดหลังนา
NK
งานแสดงแปลงปลูกพันธุ์ NKข้าวโพดหลังนา
NK
งานแสดงแปลงปลูกพันธุ์ NKข้าวโพดหลังนา
NK
งานแสดงแปลงปลูกพันธุ์ NKข้าวโพดหลังนา
NK
งานแสดงแปลงปลูกพันธุ์ NKข้าวโพดหลังนา
NK
งานแสดงแปลงปลูกพันธุ์ #NKข้าวโพดหลังนา
DSC_1431.jpg
play_circle
งานแสดงแปลงปลูกพันธุ์ #NKข้าวโพดหลังนา #NK6848 #NK7321 @ท่าหลวง จังหวัดลพบุรี