ไซร๊อกซ์ เหยื่อแมลงวัน

Last updated:

ผู้ให้บริการกำจัดแมลงและสัตว์รบกวน

ผู้ให้บริการกำจัดแมลงและสัตว์รบกวน

Pack size:
500 กรัม
Mode of action detail:
ทำให้แมลงวันเป็นอัมพาตและหยุดบินหลังจากการกินเข้าไป