ไซร็อกซ์ ฟลาย เบท - ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงอย่างมืออาชีพ | Syngenta
ประเทศไทย

ไซร็อกซ์ ฟลาย เบท

Last updated:
11.06.2021

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงอย่างมืออาชีพ

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงอย่างมืออาชีพ

ไซร็อกซ์ ฟลาย เป็นสารกำจัดแมลงวัน ที่มีส่วนผสมของสารไซแอนทรานิลิโพรล ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์รุ่นที่สองของสารเคมีในกลุ่มแอนทรานิลิค ไดอะไมด์ โดยจะเข้าไปขัดขวางการหดตัวของกล้ามเนื้อแมลงวัน ซึ่งจะทำให้แมลงวันกลายเป็นอัมพาตและหยุดยั้งการเคลื่อนไหวทันทีหลังจากรับสารเข้าสู่ร่างกาย 

ไซร็อกซ์ ฟลาย ถูกออกแบบมาด้วยส่วนผสมที่มีความดึงดูดต่อแมลงวัน สามารถควบคุมการรบกวนของแมลงวันได้โดยไม่ต้องมีส่วนผสมของสารฟีโรโมน จากการทดลองในระดับมหาวิทยาลัยพิสูจน์ให้เห็นว่า ไซร็อกซ์ ฟลาย มีรสชาติที่น่าดึงดูดมากกว่าเหยื่อชนิดอื่นๆในท้องตลาดถึง 5 เท่า

ไซร็อกซ์ ฟลาย ได้รับการรับรองสำหรับการใช้ทั้งภายในอาคาร (โดยใช้คู่กับสถานีเหยื่อล่อ) และภายนอกอาคาร สามารถใช้ในพื้นที่กักเก็บของเสียซึ่งมีรั้วกั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและสัตว์เลี้ยงเข้าถึงบริเวณที่ใช้เหยื่อ 

สารออกฤทธิ์
ไซแอนทรานิลิโพรล (cyantraniliprole) 0.5% W/W

ชื่อการค้า
ไซร็อกซ์ ฟลาย

อัตราการใช้
ใช้สถานีเหยื่อที่ถูกออกแบบให้ใส่เหยื่อชนิดเม็ด โดยใช้ ไซร็อกซ์ ฟลาย เบท ในอัตรา 1-2 กรัม ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร
เมื่อประชากรแมลงวันจำนวนน้อย ใช้จำนวนสถานีเหยื่อที่เพียงพอกับพื้นที่ 1 ตารางเมตร และใช้อัตรา 2-4 กรัม ต่อ
พื้นที่ 1 ตารางเมตรเมื่อประชากรแมลงวันสูง เติมเหยื่อในสถานีเหยื่อจนกว่าประชากรแมลงวันจะลดลงจนถึง ระดับ
ที่รับได้