ไอคอน 10 ซีเอส - ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงอย่างมืออาชีพ | Syngenta
ประเทศไทย

ไอคอน 10 ซีเอส

Last updated:
11.06.2021

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงอย่างมืออาชีพ

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงอย่างมืออาชีพ

ไอคอน 10ซีเอส เป็นสารกำจัดแมลงกลุ่มไพรีทรอยด์ และแลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน รุ่นที่ 2 ซึ่งอยู่ในรูปแบบแคปซูล (capsule suspension : CS) เพื่อเพิ่มการออกฤทธิ์ที่ยาวนานยิ่งขึ้น  ใช้ฉีดพ่นเพื่อป้องกัน และกำจัดยุงก้นปล่อง ยุงลาย และยุงรำคาญ 

ไอคอน 10ซีเอส ถูกออกแบบมาอย่างเฉพาะเจาะจงสำหรับการใช้งานในลักษณะของการพ่นในบ้านเรือน (Indoor Residual Spraying – IRS) 

ไอคอน 10ซีเอส ไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ฉีดพ่น ผู้พักอาศัยในบ้านเรือน หรือสิ่งแวดล้อม เมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้บนฉลาก

สารออกฤทธิ์
แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน (lambda-cyhalothrin)

ชื่อการค้า
ไอคอน 10ซีเอส 

อัตราการใช้
ไอคอน 10 ซีเอส จำนวน 25 มิลลิลิตร ผสมนํ้าให้ได้ 10 ลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วนำสารละลาย ดังกล่าวมาฉีดพ่นพื้นผิวด้วยเครื่องพ่นยาระบบอัดอากาศ ในอัตรา 100 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร เพื่อให้ได้อัตรา 25 มิลลิกรัม สารสำคัญต่อพื้นที่ 1ตารางเมตร