ออพทิการ์ด แอนท์ เจล เบท - ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงอย่างมืออาชีพ | Syngenta
ประเทศไทย

You are here

ออพทิการ์ด แอนท์ เจล เบท

Last updated:
11.06.2021

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงอย่างมืออาชีพ

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงอย่างมืออาชีพ

ออพทิการ์ด แอนท์ เจล เบท เป็นเหยื่อสำเร็จรูป ใช้กำจัดมดในบ้านเรือน สถานที่ทำการค้าหรือสถานที่ทั่วไป
ไม่มีสี และไม่มีกลิ่น  สามารถใช้กำจัดมดได้หลายสายพันธุ์ สามารถคงฤทธิ์ในการดึงดูดมดได้มากกว่า 2 สัปดาห์ มดงานที่รับเจลเข้าไปจะกลับไปที่รังและส่งต่อสารดังกล่าวให้กับมดตัวอื่น ทาให้สามารถกำจัดมดได้ทั้งอาณาจักร รวมถึงมดราชินี 

สารออกฤทธิ์
ไทอะมีทอกแซม (thiamethoxam)

ชื่อการค้า
ออพทิการ์ด แอนท์ เจล เบท

อัตราการใช้
ป้ายหรือหยอด ออพทิการ์ด แอนท์ เจล เบท ปริมาณ 1 กรัม (3 หยด) ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ในบริเวณที่มีมดรบกวน บริเวณทางผ่านเข้าออกของมด บริเวณที่มีมดหลบซ่อนหรือชอบอาศัยอยู่