แอดวีออน ค๊อคโรช เจล เบท - ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงอย่างมืออาชีพ | Syngenta
ประเทศไทย

You are here

แอดวีออน ค๊อคโรช เจล เบท

Last updated:
11.06.2021

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงอย่างมืออาชีพ

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงอย่างมืออาชีพ

แอดวีออน ค๊อคโรช เจล เบท เป็นเหยื่อสำเร็จรูป ใช้กำจัดแมลงสาบในบ้านเรือน สถานที่ทำการค้าหรือสถานที่ทั่วไป ใช้ควบคุมแมลงสาบได้หลากหลายสายพันธุ์อย่างรวดเร็ว เป็นเหยื่อที่มีส่วนผสมชนิดพิเศษที่ไม่ได้ขับไล่แมลงสาบ แต่จะทำปฏิกิริยาทางชีวภาพภายในตัวของแมลงสาบให้มีการออกฤทธิ์ภายในอวัยวะของแมลง

แอดวีออน ค๊อคโรช เจล เบท ทำงานแตกต่างจากยากำจัดแมลงอื่นๆ โดยจะมีวิธีการออกฤทธิ์เพื่อควบคุมแมลงเป้าหมายเท่านั้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการจัดการกับแมลงรบกวนโดยอาศัยกระบวนการกระตุ้นการเผาผลาญในตัวแมลงที่เป็นแมลงรบกวนเป้าหมาย กระบวนการนี้มีความสำคัญซึ่งทำให้ส่วนผสมที่ออกฤทธิ์ในแอดวีออน® ค๊อคโรช เจล เบท ส่งผลที่แตกต่างอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างแมลงที่เป็นสัตว์รบกวนกับสัตว์ที่ไม่ใช่เป้าหมาย เช่น สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม

สารออกฤทธิ์
อินดอกซาคาร์บ (indoxacarb)

ชื่อการค้า
แอดวีออน ค๊อคโรช เจล เบท 

อัตราการใช้
ป้ายหรือหยอด แอดวีออน ค๊อคโรช เจล เบท อย่างน้อย 2-5 หยด* ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ในบริเวณที่มีแมลงสาบชุกชุมมาก
(แอดวีออน ค๊อคโรช เจล เบท 1 หยด* มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 มิลลิเมตร หนัก 0.1 กรัม)