แอคเทลิก 50 อีซี - ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงอย่างมืออาชีพ | Syngenta
ประเทศไทย

แอคเทลิก 50 อีซี

Last updated:
11.06.2021

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงอย่างมืออาชีพ

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงอย่างมืออาชีพ

แอคเทลิก 50 อีซี เป็นผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์คุณภาพสูง ใช้ป้องกันกำจัดแมลงในบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด สามารถใช้สเปรย์ได้ทั้งภายในอาคาร (IRS) และแบบครอบคลุมพื้นที่เพื่อควบคุมแมลงที่เป็นพาหะนำโรคได้หลากหลายชนิด นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมกำจัดแมลงที่ต้านทานสารในกลุ่มไพรีทรอยด์ออน์กาโนคลอรีนและสารจำพวกออร์กาโนฟอสเฟต มาลาไทออน

แอคเทลิก 50 อีซี ได้มีการทดสอบและรับรองคุณภาพจาก WHO Pesticide Environment Scheme (WHOPES) ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้สเปรย์เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้มาลาเรียและไข้เลือดออกได้

สารออกฤทธิ์
พิริมิฟอส-เมทิล (pirimiphos-methyl)

ชื่อการค้า
แอคเทลิก 50 อีซี

อัตราการใช้
ใช้ แอคเทลิค 50 อีซี จำนวน 50 ซีซี ผสมน้ำให้ได้ 1 ลิตร และนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นอัตรา 40 ซีซี ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร