ออพทิการ์ด ค๊อคโรซ เบท - ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงอย่างมืออาชีพ | Syngenta
ประเทศไทย

You are here

ออพทิการ์ด ค๊อคโรซ เบท

Last updated:
11.06.2021

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงอย่างมืออาชีพ

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงอย่างมืออาชีพ

ออพทิการ์ด ค๊อคโรช เบท เป็นเหยื่อสำเร็จรูป ใช้กำจัดแมลงสาบในบ้านเรือน สถานที่ทำการค้าหรือสถานที่ทั่วไป
สามารถใช้กำจัดแมลงสาบได้หลายสายพันธุ์ ทั้งสายพันธุ์เยอรมันและอเมริกันได้เป็นอย่างดี  สามารถคงฤทธิ์ในการดึงดูดแมลงสาบได้มากกว่า 2 สัปดาห์ โดยการคงฤทธิ์ในมูลหรือซากแมลงสาบจะส่งต่อสารออกฤทธิ์หากมีแมลงสาบตัวอื่นกินซากหรือมูลตัวที่ตายแล้ว ทำให้ทั้งรังแมลงสาบถูกกำจัดจนสิ้นไป

สารออกฤทธิ์
อีมาเมกตินเบนโซเอต (emamectin benzoate)

ชื่อการค้า
ออพทิการ์ด ค๊อคโรช เบท 

อัตราการใช้

  • ระดับการรบกวนต่ำ :  1-2 หยด ต่อ ตารางเมตร
  • ระดับการรบกวนสูง :  2-3 หยด ต่อ ตารางเมตร

หยดเป็นจุดๆตามรอยแตกร้าว ช่องว่างที่แมลงสาบสร้างรังไว้ แหล่งอาหาร หรือทางเข้าของแมลงสาบ 
แต่ละหยดจะมีขนาด 0.25-0.5 กรัม หรือหยดเหยื่อเป็นลักษณะยาวประมาณ 5 เซนติเมตรก็ได้