ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก

Last updated:

ผู้ให้บริการกำจัดแมลงและสัตว์รบกวน

ผู้ให้บริการกำจัดแมลงและสัตว์รบกวน

Authorisation Number:
วอส. 653/2564
Pack size:
1 ลิตร
ชื่อสามัญ:
20% W/V SC
คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole)
Chemical family:
กลุ่ม 28+4A สารกำจัดแมลง
Mode of action:
ทางการสัมผัส โดยสารออกฤทธิ์มุ่งเป้าไปที่กล้ามเนื้อกรามของปลวกให้ถูกล็อค ทำให้ปลวกหยุดกัดแทะ