เพลี้ยกระโดดท้องขาว ศัตรูข้าวโพดตัวใหม่

ข่าวสารผลิตภัณฑ์
planthopper-corn-banner

โดยเพลี้ยกระโดดท้องขาวจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อนและกาบใบ ทำให้ต้นข้าวโพดชะงักการเจริญเติบโต หากระบาดรุนแรงทำให้เกิดอาการใบไหม้ นอกจากนี้ยังขับถ่ายมูลหวาน ลงบนต้นพืชเป็นสาเหตุทำให้เกิดราดำ

  เพลี้ยกระโดดท้องขาว ศัตรูข้าวโพดตัวใหม่

planthopper-corn

ตัวเต็มวัย มีสีน้ำตาลอ่อน ปีกค่อนข้างใส เพศเมียจะมีลักษณะของไข หรือขี้ผึ้งสีขาวเคลือบอยู่ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ “เพลี้ยกระโดดท้องขาว” (White-Bellied Planthopper)

planthopper-corn-cycle

วงจรชีวิต

เพศเมียใช้อวัยวะวางไข่ แทงทะลุเนื้อเยื่อพืชเพื่อวางไข่ บริเวณเส้นกลางใบและกาบใบ จากนั้น เพศเมียจะทำการขับสารที่มีลักษณะคล้ายไขขี้ผึ้งสีขาวปกคลุมไข่ เพื่อป้องกันอันตราย

ลักษณะการทำลาย

  1. ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อนและกาบใบ
  2. ใบข้าวโพดไหม้ และทำให้เกิดราดำ จากการขับมูลหวาน พืชสังเคราะห์แสงได้ลดน้อยลง
  3. ทำให้ผลผลิตข้าวโพดลดลงถึง 52.2% ฝักข้าวโพดลีบเล็ก เมล็ดมีน้ำหนักน้อย เปราะและแตกหักได้ง่ายเมื่อนำไปเข้าเครื่องกะเทาะเมล็ด

การป้องกันและกำจัด

หากพบปุยสีขาวคล้ายขี้ผึ้งเกาะอยู่บริเวณเส้นกลางใบหรือกาบใบ แสดงว่าเริ่มมีการเข้าทำลายของเพลี้ยกระโดดท้องขาว หากพบการระบาดรุนแรงแนะนำให้ใช้สารกำจัดแมลง

เพลนั่มสูตรปราบเพลี้ย 3 พลังล็อค ห้ามกิน ห้ามเกาะ ห้ามวางไข่ เพลี้ยร่วงเร็ว อัตราการใช้ 10 กรัม/น้ำ 20 ลิตร