กำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดด้วยผลิตภัณฑ์ซินเจนทา

ข่าวสารผลิตภัณฑ์
destroy_warm

ก่อนที่จะทำลายผลผลิตของคุณ

© 2017 ซินเจนทา อโกร เอจี, บาเซิล, สวิตเซอร์แลนด์ สงวนลิขสิทธิ์.
www.syngentaseedcare.com
ใช้ผลิตภัณฑ์สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย ควรอ่านฉลากและข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนใช้เสมอ กำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดด้วยผลิตภัณฑ์ซินเจนทา ก่อนที่จะทำลายผลผลิตของคุณ หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (FAW)

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

มีต้นกำเนิดในพื้นที่เขตร้อนของอเมริกาใต้ (เช่น บราซิล อาร์เจนติน่า) พบว่าเป็นแมลงศัตรูพืชที่อันตรายมากโดยเฉพาะในข้าวโพด เข้าทำลายตั้งแต่ระยะต้นอ่อนจนถึงระยะให้ผลผลิต ขยายพันธุ์ได้หลายรุ่นต่อปี ในประเทศไทย พบการระบาดครั้งแรกแปลงข้าวโพดแม่สอดในจังหวัดตากในเดือน ธันวาคม 2561 และได้แพร่ระบาดทั่วทุกภาคที่มีการปลูกข้าวโพดนับจากนั้นเป็นต้นมา วงจรชีวิตของหนอนใช้เวลา 30-40 วัน

ช่วงที่ต้องมีการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดคือระยะตั้งแต่ข้าวโพดงอกจนถึงอายุ 30-43 วัน เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการระบาดสูงที่สุด และเป็นช่วงที่ข้าวโพดฟื้นตัวได้ หลังจากช่วงนี้ไปแล้วการระบาดลดลงตามธรรมชาติ

destroy 2
การป้องกันกำจัด
 1. เก็บกลุ่มไข่ หรือ ตัวหนอนทำลายทิ้ง
 2. เมื่อพบหนอนขนาดเล็กที่เพิ่งฟักจากไข่ ใช้สารป้องกันกำจัดแมลง พ่นทางใบ โดยให้สลับกลุ่มสารเคมี เพื่อลดความต้นทานของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด โดยสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่แนะนำได้แก่
 3. โปรเคลม 1.92% EC อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร (สารกลุ่ม 6)
 4. แมทช์  5%EC อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร (สารกลุ่ม 15)
 5. โปรแกรมควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ให้ใช้วิธีการพ่นสารทางใบ  พ่นครั้งแรกเมื่อข้าวโพดอายุ 5-15 วัน หลังงอก หรือ พิจารณาจากสภาพการระบาดในแต่ละฤดูซึ่งมีความรุนแรงแตกต่างกัน ต้องสลับกลุ่มสารทุก 15-30 วัน ตามวงรอบชีวิต เพื่อลดความต้านทานต่อสารกำจัดแมลง
match-banne

MATCH (แมทช์)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

MATCH (แมทช์) มีประสิทธิภาพและมีความเชี่ยวชาญ ในการกำจัดหนอน (Lepidopteran) ทุกชนิด รวมถึงหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ซึ่งช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย MATCH เป็นสารกำจัดหนอน (Lepidoptera) โดยการทำงาน 3 กระบวนการดังนี้

 1. กระบวนการภายในของหนอน: ยับยั้งการสังเคราะห์ไคติน ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาและสร้างหนัง,ของหนอน,
  ทำลายหนอนที่สร้างความเสียหายให้กับพืช
 2. กระบวนการฟักตัวอ่อนจากไข่: ขัดขวางการฟักของไข่และป้องกันหนอนออกมาจากไข่ด้วยวิธีนี้เช่นกัน
 3. กระบวนการขยายพันธุ์: ตัวเต็มวัยที่ได้รับ MATCH เข้าไปจะวางไข่ที่เป็นหมัน ดังนั้น
  MATCH จึงป้องกันไม่ให้มีการเกิดของแมลงศัตรูพืชรุ่นต่อไปได้

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

 • การทำงานของทั้งสามกระบวนการ สามารถยืนยันประสิทธิภาพการทำงานที่สูงและผลการทำงานที่ยาวนานของ MATCH (แมทช์) ทำให้ลดจำนวนครั้งในการพ่น ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
 • MATCH (แมทช์) ออกฤทธิ์โดยการกินเข้าสู่ร่างกาย ดังนั้นจึงมีความปลอดภัยต่อแมลงที่เป็นประโยชน์
 • ใช้ในทุกสภาพอากาศ MATCH เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับสำหรับการควบคุมแมลงศัตรูพืชกลุ่มหนอน (Lepidoptera) ตั้งแต่สามทศวรรษที่ผ่านมาและเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญภายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชกลุ่ม Lepidoptera ของซินเจนทา
 • ให้พ่นในช่วงแรกของการพัฒนาระยะตัวอ่อนของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เพื่อการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ

ดูข้อมูล MATCH (แมทช์) เพิ่มเติม

proclaim-banner

PROCLAIM (โปรเคลม)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

PROCLAIM®เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชออกฤทธิ์ในกระเพาะอาหารของแมลงเพื่อควบคุมแมลงกลุ่ม Lepidopteran หลายชนิดเช่น หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ออกฤทธิ์เร็ว ด้วยประสิทธิภาพการละลายน้ำที่ดี สารออกฤทธิ์จะซึมเข้าสู่ใบที่พ่นอย่างรวดเร็ว หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดจะเป็นอัมพาตและหยุดกินอาหารไม่นานหลังจากการได้รับสารตัวนี้เข้าไป และจะตายภายใน 1-4 วัน ผลิตภัณฑ์สามารถสลายตัวได้อย่างรวดเร็วและซึมผ่านเข้าสู่ผิวใบได้อย่างรวดเร็ว เชื่อได้ถึงประสิทธิภาพ และเข้ากันได้กับการกำจัดแมลงศัตรูพืชแบบบูรณาการ

เอกลักษณ์

ด้วยกลไลการทำงานที่ไม่เฉพาะ แตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่น ทำให้เกิดความต้านทานยากและเป็นเหมาะสำหรับใช้ในการสลับกลุ่มสารสำหรับการจัดการความต้านทานของแมลงศัตรูพืช

สารออกฤทธิ์

Emamectin Benzoate

FAW CONTROL:

การควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
ให้พ่นในช่วงแรกของการพัฒนาของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ระยะตัวอ่อน เพื่อการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ

ดูข้อมูล PROCLAIM (โปรเคลม) เพิ่มเติม

ค้นหาตัวแทนจัดจำหน่ายไกล้คุณ