สู่ภาพลักษณ์ใหม่

ข่าวสารผลิตภัณฑ์

วันนี้เพื่อการขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ดีพร้อมกันทั่วโลก ซินเจนทาได้ปรับเปลี่ยนฉลากและตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ให้ง่ายต่อการเลือกหาและน่าจดจำ รวมทั้งมีการสื่อสารบริษัทซินเจนทาให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ควบคู่ไปกับตราสินค้าของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังได้ปรับเปลี่ยนขวดใหม่เพื่อให้ทันสมัยมากขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ภายใต้โฉมใหม่นี้ยังคงคุณภาพที่ดีเยี่ยมเหมือนเดิม ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่จะเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน และคาดว่าจะเสร็จสิ้นทุกสินค้าภายในเดือนธันวาคม 2555