อีสไบออน

ข่าวสารผลิตภัณฑ์

อีสไบออนช่วยเพิ่มกรดอะมิโนให้พืช ซึ่งส่งผลให้พืชเจริญเติบโตได้ดี เพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น มีสารโพรลีนช่วยลดความเครียดของพืช ทำให้พืชพร้อมสู้กับสภาพอากาศที่แปรปรวน

ซินเจนทาเปิดตัวอีสไบออน ธุรกิจกลุ่มสารอาหารพืชครั้งแรกในประเทศไทย

อีสไบออนคืออะไร

อีสไบออนเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริสุทธิ์และเข้มข้น โดยใช้โปรตีนจากแหล่งกำเนิดตามธรรมชาติ ผ่านกระบวนการที่ตรงตามมาตรฐานสูงสุดของการผลิตและคุณภาพซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้นสูงสุดนำไปสู่การมีเถ้าต่ำ และไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายสำหรับดินและพืช

ประโยชน์ของอีสไบออน 

โปรตีนของอีสไบออนประกอบด้วยส่วนผสมของกรดอะมิโนอิสระและเปปไทด์โซ่สั้นและยาวในสัดส่วน  ของโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับพื้นฐานความต้องการของพืช ส่งเสริมการเจริญเติบโตของราก      และการพัฒนาที่แข็งแรงในพืชของเกษตรกรช่วยปรับปรุงปริมาณของผลและคุณภาพของการเก็บเกี่ยวที่สมบูรณ์ อีกทั้งยังช่วยให้พืชทนต่อสภาวะต่างๆ เช่นร้อนหนาว ขาดน้ำ อีสไบออนสามารถใช้ได้กับทุกพืชและผสมกับสารอารักขาพืชได้ยังกว้างขวาง

ตัวอย่างการทดลองอีสไบออนในบวบและนาข้าว

ตัวอย่างการทดลองอีสไบออนในบวบและนาข้าว

"ซินเจนทามุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนอย่างเท่าเทียมทุกภูมิภาคของโลก ด้วยความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ระดับสากล เพื่อช่วยพัฒนาเกษตรกรรม ภายใต้พันธกิจ “นำศักยภาพของพืชสู่ชีวิต”