สะสมคะแนน แลกของรางวัล | Syngenta
ประเทศไทย

You are here

สะสมคะแนน แลกของรางวัล

กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
07.04.2021
syngenta-rewards-banner

สะสมคะแนน แลกของรางวัล

เงื่อนไขการแลกรับสิทธิ์

- สิทธิพิเศษนี้สามารถแลกรับ (Point only) ได้จนกว่าสินค้าจะหมด

- สำหรับสมาชิกซินเจนทา ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอต่อการแลก เท่านั้น และเมื่อแลกคะแนนสำเร็จแล้วจะไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี

- กรุณากรอกที่อยู่ในการจัดส่งให้ครบถ้วน เพื่อการจัดส่งที่ถูกต้อง หากกรอกที่อยู่ไม่ครบถ้วน สมาชิกต้องดำเนินการชำระค่าจัดส่งสินค้าอีกครั้งด้วยตนเอง

- สินค้าจะ "เริ่ม" ถูกจัดส่งภายใน 7 วันทำการ และจะจัดส่งถึงที่อยู่ที่ท่านระบุภายใน 14 วันทำการ

- ในกรณีสินค้าถูกจัดส่งโดยไปรษณีย์ไทย หากไม่มีผู้เซ็นรับสินค้า กรุณาติดต่อรับสินค้าด้วยตนเอง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ภายใน 7 วัน หากไม่ติดต่อภายใน 7 วัน สินค้าจะถูกตีกลับและสมาชิกผู้ถือบัตรต้องดำเนินการชำระค่าจัดส่งสินค้าอีกครั้งด้วยตนเอง

- ในกรณีสินค้าถูกจัดส่งโดยบริษัทขนส่งเอกชน กรุณารับสายจากพนักงานเพื่อนัดรับสินค้า ท่านสามารถเลื่อนรับสินค้าได้ 1 ครั้งภายใน 7 วัน และหากพนักงานไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ภายใน 7 วัน สินค้าจะถูกตีกลับและสมาชิกผู้ถือบัตรต้องดำเนินการชำระค่าจัดส่งสินค้าอีกครั้งด้วยตนเอง

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายการ / เงื่อนไข หรืองดใช้รายการส่งเสริมการตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

- หากต้องการสอบถามหรือมีข้อสงสัยเรื่องการแลกของรางวัล กรุณาติดต่อ Call center 02-645-0014 เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09:00 - 18:00 น.

- สินค้าทั้งหมด ได้รับการดูแลและจัดส่งโดย บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด หากมีข้อสงสัยเรื่องสินค้าและการจัดส่ง กรุณาติดต่อ Buzzebees Call center 02-645-0014 เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09:00 - 18:00 น.

- สินค้าที่แลกคะแนนสำเร็จแล้ว ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนทุกกรณี ยกเว้นกรณีสินค้าชำรุดเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด หรือ Partner ผู้จัดส่งสินค้า เท่านั้น โดยสามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อ Call Center โทร 02-645-0014 ภายใน 3 วันทำการ และส่งสินค้าคืนผู้จัดส่งตามที่ระบุในกล่องพัสดุ หรือ หากไม่มีที่อยู่ระบุ ให้ส่งมาที่ แผนกของรางวัล บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด เลขที่ 100/86-87 อาคารว่องวานิชคอมเพล็กซ์ บี ชั้น 26 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ภายใน 7 วันทำการ