สะสมคะแนน แลกของรางวัล

กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
ซินเจนทา รีวอร์ด พาสุข

ซินเจนทา รีวอร์ด พาสุข  รหัสใต้ฝามีค่า  ยิ่งสะสมยิ่งแลกคะแนนได้เพียบ

เงื่อนไขการแลกรับสิทธิ์

 • สิทธิพิเศษนี้เป็นการร่วมกิจกรรมสะสมคะแนนโดยการใช้รหัสใต้ฝาผลิตภัณฑ์ที่ได้ระบุในรายการส่งเสริมการขาย
 • โค้ดใต้ฝาจะระบุคะแนนที่ได้รับตามรายละเอียดที่อยู่ในตารางคะแนน
ตารางคะแนน ซินเจนทา รีวอร์ด พาสุข
 ผลิตภัณฑ์ขนาด คะแนน 
อมิสตา100 ซีซี7 คะแนน
อมิสตา500 ซีซี30 คะแนน
เอฟโฟเรีย500 ซีซี10 คะแนน
อีสไบออน1 ลิตร12 คะแนน
อีสไบออน250 ซีซี4 คะแนน
คาราเต้ ซีออน 1 ลิตร4 คะแนน
ออติวา1 ลิตร30 คะแนน
ออติวา500 ซีซี16 คะแนน
ไฟแท็บ-เอ็ม1 ลิตร14 คะแนน
โปรเคลม250 ซีซี6 คะแนน
สกอร์500 ซีซี11 คะแนน
สกอร์250 ซีซี6 คะแนน
โซวิโก้1 ลิตร13 คะแนน
โซวิโก้250 ซีซี4 คะแนน
 • คะแนนสะสม และเวลาที่หมดอายุจะระบุอยู่ในหน้าโปรไฟล์ มีอายุ 2 ปี นับตามปีปฏิทิน ไม่นับเดือน โดยเริ่มนับตั้งแต่ปีที่เริ่มสะสมคะแนนนั้น    เช่น
  • คะแนนสะสมที่เกิดขึ้นในปี 2566 จะหมดอายุภายใน ธันวาคม ปี 2567
  • คะแนนสะสมที่เกิดขึ้นในปี 2567 จะหมดอายุภายใน ธันวาคม ปี 2568
 • คะแนนสะสมที่สมาชิกได้รับสามารถนำไปใช้แลกรับรางวัลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ภายใต้เงื่อนไข และกำหนดระยะเวลาของแต่ละแคมเปญที่มีการประกาศให้ทราบบนแอปพลิเคชันเท่านั้น  ไม่สามารถโอนคะแนนสะสมให้แก่ผู้ใช้งานท่านอื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นเงินสดได้
 • คะแนนเมื่อแลกสำเร็จแล้วไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณ๊
 • กรุณากรอกที่อยู่ในการจัดส่งให้ครบถ้วน เพื่อการจัดส่งที่ถูกต้อง หากกรอกที่อยู่ไม่ครบถ้วน สมาชิกต้องดำเนินการชำระค่าจัดส่งสินค้าอีกครั้งด้วยตนเอง
 • ระยะเวลาการจัดส่ง จะอยู่ภายใน  7 -14 วันทำการหลังทำการแลกของรางวัลสำเร็จ ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผู้ขนส่งสินค้านั้น
 • ในกรณีสินค้าถูกจัดส่งโดยไปรษณีย์ไทย หากไม่มีผู้เซ็นรับสินค้า กรุณาติดต่อรับสินค้าด้วยตนเอง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ภายใน 7 วัน หากไม่ติดต่อภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สินค้าจะถูกตีกลับและสมาชิกต้องดำเนินการชำระค่าจัดส่งสินค้าอีกครั้งด้วยตนเอง
 • ในกรณีสินค้าถูกจัดส่งโดยบริษัทขนส่งเอกชน กรุณารับสายจากพนักงานเพื่อนัดรับสินค้า ท่านสามารถเลื่อนรับสินค้าได้ 1 ครั้งภายใน 7 วัน และหากพนักงานไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ภายใน 7 วัน สินค้าจะถูกตีกลับและสมาชิกผู้ถือบัตรต้องดำเนินการชำระค่าจัดส่งสินค้าอีกครั้งด้วยตนเอง
 • สินค้าที่แลกคะแนนสำเร็จแล้ว ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนทุกกรณี ยกเว้นกรณีสินค้าชำรุดเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด หรือ พาร์ทเนอร์ ผู้จัดส่งสินค้าเท่านั้น โดยสามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อ Call Center โทร 02-645-0014 ภายใน 3 วันทำการ และส่งสินค้าคืนผู้จัดส่งตามที่ระบุในกล่องพัสดุ หรือ หากไม่มีที่อยู่ระบุ ให้ส่งมาที่ แผนกของรางวัล บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด เลขที่ 100/86-87 อาคารว่องวานิชคอมเพล็กซ์ บี ชั้น 26 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ภายใน 7 วันทำการ
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายการ / เงื่อนไข หรืองดใช้รายการส่งเสริมการตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • หากต้องการสอบถามหรือมีข้อสงสัยเรื่องการแลกของรางวัล กรุณาติดต่อ Call center 061-410-2658 เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09:00 - 18:00 น.
 • สินค้าทั้งหมด ได้รับการดูแลและจัดส่งโดย บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด หากมีข้อสงสัยเรื่องสินค้าและการจัดส่ง กรุณาติดต่อ บัซซี่บีส์ call center 02-645-0014 เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09:00 - 18:00 น.