งานมหกรรมรวมพลคนรัก NK (NK corn expo) ครั้งที่ 3

กิจกรรมส่งเสริมการตลาด

งานมหกรรมรวมพลคนรัก NK (NK corn expo) ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์วิจัยซินเจนทา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

โดยการจัดงานครั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทำให้ตลอดระยะเวลาการจัดงานมีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมงานมากถึง 1,500 คน ซึ่งภายในงานมีการแนะนำนวัตกรรมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่น่าสนใจดังนี้ 

  1. เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผ่านการคัดเลือก และยืนยันจากเกษตรกรผู้ใช้จริง เช่น S7328, S6248, NK6253 และพันธุ์ใหม่ล่าสุด NK6275 เก็บสดให้ผลผลิตมากเทคโนโลยีสารคลุกเมล็ดพันธุ์ "ครุยเซอร์" และ "แม็กซิม แอ๊กซ์แอล" จากซินเจนทาซึ่งเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์คลุกเมล็ดที่มีประสิทธภาพสูงและมีความปลอดภัย
  2. เทคโนโลยีป้องกันกำจัดวัชพืช โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สามารถแก้ปัญหาได้ในช่วงการใช้ที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรในแต่ละพื้นที่
  3. นวัตกรรมการพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยการใช้ "โดรน" เพื่อลดการสัมผัสสาร และประหยัดเวลาแรงงาน