เอ็นเค7321 - Variety เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม | Syngenta
ประเทศไทย
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

เอ็นเค7321

Last updated:
01.04.2022
พืชที่ปลูก: 

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ผลผลิตดี สีสวย

รายละเอียดสินค้า

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เอ็นเค 7321(NK7321) 

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ NK7321 ใบตั้ง ปลูกถี่ได้ ให้ผลผลิตสูง ฝักมีความสม่ำเสมอมาก ปลูกได้ทั้งข้าวโพดหน้าฝน และข้าวโพดหลังนา

 

ลักษณะเด่นของพันธุ์

 

สีของเมล็ด  สีส้มเหลือง 

เปอร์เซ็นกระเทาะ  ประมาณ 82 % 

ผลผลิตเมล็ดแห้ง  โดยประมาณ 1,600 - 1,950 กิโลกรัมต่อไร่

ลักษณะดิน : ดินดำ ดินแดง ดินร่วน. ดินเหนียว ดินร่วนปนทราย

เก็บเกี่ยวผลผลิตได้หลังจากปลูก  โดยประมาณ 105 - 120 วัน 

 

 

ลักษณะเด่นอื่นๆ ใบตั้ง ปลูกถี่ได้ ให้ผลผลิตสูง ฝักมีความสม่ำเสมอมาก ปลูกในพื้นที่เก็บสด ได้ทั้งรถเกี่ยวและหักมือ 

 

สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม ในพื้นที่ราบลุ่มทั่วไป 

สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม  ปลูกได้ทั้งข้าวโพดหน้าฝน และข้าวโพดหลังนา

โปรชัวร์

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

วีดีโอ