ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - NK6848
ประเทศไทย
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

เอ็นเค6848

Last updated:
25.03.2022
พืชที่ปลูก: 

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

สู้แล้ง ผลผลิตสูง

รายละเอียดสินค้า

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เอ็นเค 6848  (NK6848) 

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ NK6848 สู้แล้ง ผลผลิตสูง  พันธุ์ข้าวโพดเก็บสด ลำต้นแข็งแรง ปลูกถี่ได้  

หมาะสำหรับพื้นที่เสี่ยงแล้ง สามารถปลูกได้พื้นที่ราบทั่วไป และปลูกได้ทุกสภาพดิน

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 

 

ลักษณะเด่นของพันธุ์

ต้นสูงโดยเฉลี่ย 218 เซนติเมตร 

ความสูงจากโคนต้นถึงฝัก:โดยเฉลี่ย 120 เซนติเมตร ฝักทรงกระบอก 

การเรียงตัวของเมล็ด โดยประมาณ 12 - 16 แถวต่อฝัก 

สีของเมล็ด  สีส้มเหลือง 

เปอร์เซ็นกระเทาะ  ประมาณ 81 - 84 % 

ผลผลิตเมล็ดแห้ง  โดยประมาณ 1,600 - 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ (ที่ความชื้น 15%) 

อายุการออกไหม โดยประมาน 53-55 วัน​

เก็บเกี่ยวผลผลิตได้หลังจากปลูก  โดยประมาณ 110 - 120 วัน 

ทนทานต่อโรคใบไหม้แผลใหญ่

 

ลักษณะเด่นอื่นๆ กาบผักหุ้มมิด เมล็ดค่อนข้างติดสุดถึงปลายฝัก ระบบรากลําต้นแข็งแรง 

 

สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม พื้นที่ราบเหนือตอนล่าง และภาคกลาง เหมาะสำหรับพื้นที่เสี่ยงแล้ง หลีกเลี่ยงพื้นที่ลุ่มและมีน้ําขัง 

สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม ควรปลูกในพื้นที่ ที่มีฝนพอเพียง หลีกเลี่ยงสภาพแห้งแล้งขาดน้ํา

รูปภาพสินค้า

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

โปรชัวร์

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

วิดีโอ