เอส7328 - Variety เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม | Syngenta
ประเทศไทย
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

เอส7328

Last updated:
21.03.2022
พืชที่ปลูก: 

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ฝักใหญ่ ได้น้ำหนัก

รายละเอียดสินค้า

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ NK S7 328 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เอ็นเค เอส7 328 ฝักใหญ่ ได้น้ำหนัก

 

ให้ผลผลิตสูง ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี สามารถปลูกได้กับทุกสภาพดิน ปลูกได้ทั้งเก็บสด 

และ เก็บแห้ง ลำต้นอวบใหญ่ ระบบรากดีแข็งแรง  ปลูกข้าวโพด S7 328 

ได้ผลผลิต สูงสุด 2,100 กิโลกรับ ต่อ 1 ไร่ 

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ลักษณะประจำพันธุ์​ 

อายุการออกไหม โดยประมาน 56-58 วัน​

อายุการเก็บเกี่ยว โดยประมาณ 110-130 วัน​

เปอร์เซ็นต์กระเทาะเมล็ดสูงถึง 83 เปอร์เซ็นต์​

ผลผลิตเมล็ดเฉลี่ย 1,600-2,100 กก./ไร่

 

สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม สามารถปลูกได้กับทุกสภาพดิน​

 

รูปสินค้า

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

วิดีโอ