เอ็นเค6275 - Variety เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม | Syngenta
ประเทศไทย
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

เอ็นเค6275

Last updated:
25.03.2022
พืชที่ปลูก: 

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

เก็บสด น้ำหนักดี

 

รายละเอียดสินค้า

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  เอ็นเค 6275 (NK6275) 

 

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  NK6275 เก็บสด น้ำหนักดี

มีจุดเด่นเรื่องลำต้นแข็งแรง ฝักใหญ่ แกนเล็ก เมล็ดลึก สามารถเก็บเกี่ยวได้ดี ผลผลิตดีมาก 

พร้อมคลุกสารป้องกันกำจัดโรคและแมลง ที่ออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพ ไม่ฟุ้งกระจาย ไม่หลุดล่อน  

ปลูกข้าวโพด NK 6275 ได้ผลผลิต สูงสุด 2,000 กิโลกรับ ต่อ 1 ไร่ 

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ลักษณะเด่นของพันธุ์ 

ลําต้นแข็งแรง ไม่ล้มง่าย 

ขนาดฝักสม่ำเสมอ ติดเมล็ดสุดถึงปลายฝัก 

ผลผลิตสูง 1,600-2,000 กิโลกรัมต่อไร่ 

อายุการออกไหม โดยประมาน 53-55 วัน​

อายุเก็บเกี่ยวสด  โดยประมาณ 110-120 วัน 

ทนต่อโรคราสนิม 

 

สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม ปลูกได้ทั้งปี, ทั้งพื้นที่ราบและที่ราบเชิงเขาของภาคกลางและภาคเหนือ (ยกเว้น จังหวัดตาก)  และการปลูกข้าวโพดรุ่น2 ในเขตจังหวัดนครราชสีมา หลีกเลี่ยงพื้นที่ลุ่มน้ําขัง 

สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม ควรปลูกในพื้นที่ ที่มีฝนพอเพียง สามารถปลูกได้ทั้งฤดูฝน และพื้นที่ข้าวโพดหลังนา​

รูปภาพสินค้า

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

โปรชัวร์

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 6275

วิดีโอ