เอ็นเค6253 - Variety เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม | Syngenta
ประเทศไทย
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

เอ็นเค6253

Last updated:
25.03.2022
พืชที่ปลูก: 

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ต้นแข็งดี สีได้เนื้อ 

รายละเอียดสินค้า

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เอ็นเค 6253 (NK6253) 

 

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  NK6253 ยืนต้นดี สีได้เนื้อ

รากและต้นแข็ง ยืนต้นนาน  ขนาดฝักสม่ำเสมอ ปลายฝักหุ้มมิด หักทั้งเปลือกและปลอกแดง

ง่าย เก็บแห้งดี แกนเล็กเมล็ดลึก ผลผลิตต่อไร่สูง

ปลูกข้าวโพด NK 6253 ได้ผลผลิต สูงสุด 2,000 กิโลกรับ ต่อ 1 ไร่ 

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 

ลักษณะเด่นของพันธุ์ 

ระบบรากและลําต้นแข็งแรง 

เมล็ดติดเต็มถึงปลายฝัก กาบหุ้มถึงปลายฝึก ทนการปลูกถีได้ 

ทนทานต่อโรคราสนิม โรคใบไหม้แผลใหญ่ 

อายุการออกไหม โดยประมาน 52-55 วัน​

อายุเก็บเกี่ยว 110-130 วัน หลังปลูก 

ผลผลิต 1,600-2,000 กิโลกรัมต่อไร่ 

เปอร์เซ็นต์กระเทาะ 83-85 เปอร์เซ็นต์ 

 

สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม พื้นที่เก็บสดและเก็บแห้งเขตภาคเหนือตอนล่าง รุ่นกลางปี 

สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม ปลูกได้ตลอดปี ในพื้นที่มีฝนเพียงพอ ทนแล้ง

รูปภาพสินค้า

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

โปรชัวร์

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 6253

วิดีโอ