เอเทร็ก

Last updated:

สารป้องกันและกำจัดวัชพืช

สารป้องกันและกำจัดวัชพืช

ชื่อสามัญ:
.
อะทราซีน (atrazine)
กลุ่มสารเคมี:
กลุ่ม C1 (สารกำจัดวัชพืช)