ธุรกิจในประเทศไทย | Syngenta
ประเทศไทย

You are here

ธุรกิจในประเทศไทย

ซินเจนทา คือผู้นำด้านธุรกิจการเกษตรระดับโลก ที่ครองอันดับหนึ่งในงานอารักขาพืช และอันดับสามในตลาดเมล็ดพันธุ์ ด้วยยอดขายในปี 2547 อยู่ที่ 6.03 พันล้านเหรียญสหรัฐ ปัจจุบันซินเจนทามีพนักงานทั่วโลกมากกว่า 20,000 คนในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก

ด้วยแนวทางปฏิบัติที่เน้นการค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ และนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ ทำให้ผลงานของซินเจนทา รักษาไว้ซึ่งคุณภาพและรับประกันความพอใจในสินค้าทุกรายการ เป้าหมายของเราคือ ความเป็นผู้นำในการนำเสนอรูปแบบและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทางการเกษตรเพื่อเกษตรกรและสังคม

ระบบบริหารคุณภาพ

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2540 บริษัทได้การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002:1994 โดย บริษัทที่ให้ใบรับรอง คือ บริษัท SGS Yarsley (ICS) ขอบเขตที่รับรองครอบคุมถึงผลิตภัณฑ์ที่บริษัทดำเนินอยู่ คือ “การผลิต การผสม การบรรจุ และ การขายสารเคมีเกษตร” 

บริษัทก้าวพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง และในวันที่ 30 กันยายน 2546 ได้การรับรอง ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 โดยบริษัทที่ให้ใบรับรอง คือ บริษัท SGS Yarsley (ICS) ขอบเขตที่รับรองครอบทุกๆ กิจกรรมของกระบวนการ