อารักขาพืช | Syngenta
ประเทศไทย

You are here

อารักขาพืช

จากการประมาณการโดยทั่วไป ประมาณ 40% ของการผลิตอาหารของโลกจะหายไปกับศัตรูพืชและโรคพืชโดยปราศจากการใช้ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

โดยทุกวัน ซินเจนทา ได้นำนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์อารักขาพืชที่มีความหลากหลายเพื่อช่วยเกษตรกรผู้ปลูกพืชได้มีจำนวนผลผลิตและคุณภาพของพืชมากขึ้น โดยผลิตภัณฑ์อารักขาพืชทั้งหมดได้ใช้ส่วนผสมที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและเชื่อถือได้ อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพการป้องกันพืชที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นด้านสุขนามัยในทุกขั้นตอนของการพัฒนาพืช
 
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์อารักขาพืชของเรา

  • มีความสำคัญในการผลิตพืชที่มีคุณภาพสูงที่มีการสูญเสียน้อยที่สุด
  • ในบางกรณีมีการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของอาหารเช่นเชื้อราการรักษาสามารถปรับปรุงเนื้อหาโปรตีนในธัญพืช