การวิจัยและพัฒนา | Syngenta
ประเทศไทย

You are here

การวิจัยและพัฒนา

ประมาณ 4,000 คนใน R & D ทั่วโลกเรายังคงค้นหาวิธีใหม่และการปรับปรุงการเพิ่มคุณภาพและผลผลิตของพืชทั่วโลก เราจะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างไร สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นกระบวนการที่ยาว โดยทั่วไปแล้วอาจใช้เวลาถึงสิบปีที่จะนำพืชผลิตภัณฑ์เดียวเพื่อป้องกันตลาด

การแนะนำ

ทุกวันเราจะช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกเพื่อตอบสนองความต้องการประชากรที่เพิ่มขึ้นของอาหารที่ปลอดภัยราคาไม่แพงและมีคุณค่าทางโภชนาการที่ปลูกอย่างยั่งยืน ลงทุนอย่างต่อเนื่องของเราในการวิจัยและพัฒนาเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจที่มีอยู่ของเราและสร้างโอกาสมากขึ้นสำหรับการเติบโตในอนาคตและการเข้าถึงทั่วโลก ทำให้เรามีรากฐานที่แข็งแกร่งในการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และเทคนิคใหม่ เรามีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของประชากรที่เพิ่มขึ้นและมากขึ้นความต้องการ

ซินเจนทาลงทุนกว่า 1,000 ล้านดอลล่าร์ ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงวิธีการของการเจริญเติบโตและการปกป้องพืช ในปี 2010 ยอดขายทั่วโลกได้ 11,641 ล้านดอลล่าร์

เราจำเป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น

ซินเจนทาเป็นธุรกิจการเกษตรระดับโลกที่ให้เมล็ดและการอารักขาพืชให้เกษตรกรผู้ปลูกทั่วโลก เราเป็นธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นกับตำแหน่งผู้นำในตลาด เราเชื่อว่าโลกปัจจุบันมีความต้องการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไปทั่วโลก โดยเฉพาะสำหรับสินค้าเกษตรใหม่และการแก้ปัญหาและกรณีธุรกิจที่ชัดเจนสำหรับการลงทุนในเทคโนโลยีที่จะส่งมอบให้เหล่าเกษตรกร วิสัยทัศน์ของเราคือการเป็นผู้ให้บริการชั้นนำของพืชผลคุ้มครองนวัตกรรมและโซลูชั่นเมล็ดพันธุ์และการพัฒนาแบรนด์ที่ปลูกทั่วห่วงโซ่อาหารและอาหารสัตว์จะพึ่งพา

ความต้องการจะถูกขับเคลื่อนด้วยการเติบโตของประชากรและความขาดแคลนที่ดิน 
 

   

ประชากร
 
ในเดือนตุลาคม 1999 ประชากรโลกถึง 6,000 ล้านคนและทั้งสหประชาชาติและธนาคารโลกประมาณการว่าตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นสูงกว่า 8,000 ล้านคนภายใน 25 ปีข้างหน้า ธนาคารโลกประมาณการว่าประมาณร้อยละ 90 ของการเพิ่มขึ้นที่จำเป็นในการผลิตอาหารจะต้องมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนเกษตรที่มีอยู่ เพื่อให้สามารถรองรับกับอัตราการเพิ่มของประชากรโลกที่รวดเร็วนั้น มันเป็นความจำเป็นที่ผู้ปลูกหรือเกษตรกรสามารถ:

 

 

  • ป้องกันศัตรูพืชผลผลิตได้ควบคุมวัชพืชและโรค
  • เพิ่มผลผลิตตามสายพันธุ์ที่การพัฒนาที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชิ้นส่วนที่มีประโยชน์ของพืชและผลทางการเกษตรอื่นๆ
  • ปรับปรุงผลผลิตโดยการเสริมสร้างองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์พืชเช่นน้ำมันโปรตีนและสารอาหาร

 
การให้อาหารสำหรับประชากรโลกที่เพิ่มมากขึ้นในทางที่ยั่งยืนเกษตรกรผู้ปลูกทั่วโลกจะมองหาองค์กรหรือบริษัท เช่น ซินเจนทา เพื่อช่วยในเรื่องผลิตผลทางการเกษตร เช่นการพัฒนาของผลิตภัณฑ์ป้องกันพืชใหม่หรือพันธุ์พืชใหม่สามารถใช้เวลาหลายปีนักวิจัยของเราต้องค้นพบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในวันนี้เพื่อให้เด็กของเราหรือลูกหลานจะได้รับประโยชน์

ความต้องการของผู้บริโภค

ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคที่มีคุณภาพสูงขึ้นและทางเลือกมากขึ้นของอาหารนวัตกรรมโซลูชั่นของเราสามารถให้บริการสำหรับความต้องการเหล่านี้ในขณะที่มั่นใจว่าเราตอบสนองความรับผิดชอบของเราต่อผู้ถือหุ้นของเรา ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีบทบาทสำคัญในพื้นที่นอกภาคเกษตร ยกตัวอย่างเช่นการปกป้องสนามหญ้าสนามกอล์ฟและพื้นที่นันทนาการจากวัชพืชศัตรูพืชและโรค เมล็ดที่ไม่ใช่อาหารของเรา เช่นพันธุ์ดอกไม้ของเรา ส่งมอบคุณภาพและผู้บริโภคมีความต้องการหลากหลาย ผลของความพยายามวิจัยของเรายังปกป้องสุขภาพของครอบครัวของผู้บริโภคจากอันตรายรวมทั้งยุงมาลาเรียถือและปกป้องพื้นที่จากแมลงศัตรูพืช

อาหารราคาที่ไม่แพง

หนึ่งในความสำเร็จที่สำคัญในอุตสาหกรรมอาหารอีก 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมาได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การรวมกันของปัจจัยรวมทั้งเมล็ดพันธุ์ที่ดีขึ้นและวิธีการป้องกันพืชที่มีส่วนเกี่ยวข้องและในหลายส่วนของโลกนี้ได้ช่วยให้แน่ใจว่าอุปทานที่ดีของอาหารราคาไม่แพง

ถึงแม้จะมีการใช้ผลิตภัณฑ์อารักขาพืชที่ทันสมัยและเมล็ดพันธุ์จะได้รับการคาดว่าโดยเฉลี่ย 30 ถึงร้อยละ 40 ของพืชจะยังคงสูญหาย พัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรักษาความปลอดภัยอุปทานของอาหารราคาไม่แพงและเพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากศัตรูวัชพืชและโรคที่พวกเขากลายเป็นทนต่อการวิธีการเก่าของการควบคุม

โอกาสในการปรับปรุงสุขภาพและโภชนาการ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ ใช้เมล็ดที่ดีขึ้น สารเคมีและเทคนิคการจัดการ ให้เรามีโอกาสที่จะปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารและเพิ่มการบริโภคสารอาหารของผู้บริโภค นี้สามารถช่วยบรรเทาการขาดสารอาหารและมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญ บางทีผลงานที่สำคัญที่สุดที่นักวิจัยของเราจะทำให้เพื่อการเกษตรในอีก 2 ทศวรรษจะปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพและพัฒนาพืชที่เป็นแหล่งของสารอาหารที่ดีกว่าน้ำมันและโปรตีนแล้วเข้าถึงแหล่งอุดมสมบูรณ์ของผลไม้และผัก ซึ่งทำได้ด้วยผลิตภัณฑ์อารักขาพืชใหม่และพันธุ์เมล็ดได้ทำผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของมนุษย์ที่ผ่านมา 5 ทศวรรษที่ผ่านมาเช่นเดียวกับบทบาทของพวกเขาในการปกป้องเสบียงอาหารผลิตภัณฑ์อารักขาพืชหลายมีความสำคัญในการควบคุมแมลงศัตรูพืชที่อันตรายต่อสุขภาพ เช่นยุงแมลงวันแมลงสาบและหนู ความสามารถในการเพิ่มความปลอดภัยของอาหารและความปลอดภัยของพืชผลในฐานะที่เป็นสายพันธุ์ใหม่ของศัตรูพืชและโรคพัฒนาซึ่งมีความทนทานต่อผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่มันเป็นสิ่งสำคัญที่เราพัฒนาวิธีการควบคุมใหม่

การพัฒนาที่ยั่งยืน
 
ความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือความพยายามของเราที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันไม่ประนีประนอมความสามารถของคนรุ่นอนาคตเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเอง เทคโนโลยีใหม่จะต้องให้แน่ใจว่าเราสามารถเพิ่มการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน
ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่

ในขณะที่เทคโนโลยีใหม่เพื่อปรับปรุงผลผลิตคุณภาพหรือคุณค่าทางโภชนาการมีความสำคัญมากของการวิจัยของเราจะมุ่งไปยังการพัฒนาวิธีการใหม่และสูตรสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
 
การพัฒนาของเราของเทคโนโลยี Micro Encapsulation โดยใช้เทคนิคการจัดส่งเพิ่มเราได้นำเสนอผลประโยชน์ที่สำคัญในการปลูกเช่นการป้องกันศัตรูพืชได้อีกต่อไปกับวัชพืชและโรค วิธีการใหม่เช่นแพ็คสินค้าที่ละลายเมื่อถูกเพิ่มลงไปในน้ำก็จะทำให้ง่ายต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราในการปกป้องพืช

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่

ที่ผ่านมาครึ่งศตวรรษเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในผลผลิตพืชและคุณภาพได้รับความสำเร็จ เกือบพืชทั้งหมดที่ได้รับประโยชน์ จากการผลิตข้าวโพดในสหรัฐอเมริกาข้าวในอินโดนีเซียผ่านข้าวสาลีในประเทศอินเดียได้รับอย่างไม่หยุดยั้งในผลผลิตพืชได้รับแจ้งชัด การเพิ่มประสิทธิภาพมีความหมายตรงกับความต้องการของประชากรโลกที่เคยเติบโตและอื่นๆ เรียกร้องได้พบโดยไม่ต้องเพิ่มอย่างมีนัยสำคัญในพื้นที่การเกษตร

นักวิทยาศาสตร์ของเรากำลังพัฒนาพืชและการแก้ปัญหาสารเคมีที่จะให้แน่ใจว่าเราตอบสนองความต้องการของทั้ง 2,000 ล้านคนที่จะอาศัยอยู่ในโลกภายใน 25 ปี