เหนียวม่วงแต้ม - Variety เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม | Syngenta
ประเทศไทย

You are here

เหนียวม่วงแต้ม

Last update date: 
18.02.2021
พืชที่ปลูก: 

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม

ปลูกได้ตลอดปี ฝักสด ขนาดกำลังพอดี เหมาะกับตลาดสด ปลูกง่าย เพราะลำต้นและรากแข็งแรง ติดฝักต่ำ ไม่หักล้มง่าย ทนทานโรคราน้ำค้างได้ดี เยื่อหุ้มเมล็ดบาง เหนียว นุ่ม รสชาติอร่อยมาก

ปลูกได้ตลอดปี ฝักสด ขนาดกำลังพอดี เหมาะกับตลาดสด ปลูกง่าย เพราะลำต้นและรากแข็งแรง ติดฝักต่ำ ไม่หักล้มง่าย ทนทานโรคราน้ำค้างได้ดี เยื่อหุ้มเมล็ดบาง เหนียว นุ่ม รสชาติอร่อยมาก

เหนียวม่วงแต้ม

จำนวนฝักต่อไร่สูง เหนียว นุ่ม อร่อย

ลักษณะประจำพันธุ์

 • ปลูกได้ตลอดปี     
 • ฝักสด ขนาดกำลังพอดี เหมาะกับตลาดสด     
 • ปลูกง่าย เพราะลำต้นและรากแข็งแรง ติดฝักต่ำ ไม่หักล้มง่าย
 • ทนทานโรคราน้ำค้างได้ดี
 • เยื่อหุ้มเมล็ดบาง เหนียว นุ่ม รสชาติอร่อยมาก

ลักษณะเด่น

 • ผลผลิตต่อไร่ 0.8 - 1.2 ตัน
 • อายุเก็บเกี่ยว 60 - 65 วัน
 • ดัชนีเก็บเกี่ยว น้อยกว่า 18 วัน หลังออกไหม 50%
 • น้ำหนักฝัก 210 - 250 กรัม
 • ความสูงติดฝัก 70 - 90 ซม.

ข้อแนะนำการปลูก

 • ใช้เมล็ด 1 ก.ก. ต่อ พื้นที่ 1 ไร่
 • ระยะปลูกมาตรฐานที่ระหว่างแถว 75 เซนติเมตร ระหว่างต้น 25 เซนติเมตร
 • แนะนำให้ปลูกด้วยระยะห่างน้อย หรือใช้เมล็ด 2-3 เมล็ดต่อหลุม เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่ให้คุณภาพดีเหมือนเดิม แม้ว่าปลูกถี่ขึ้นก็ตาม