ค้นหาเมล็ดพันธุ์ผัก | Syngenta
ประเทศไทย

ค้นหาเมล็ดพันธุ์ผัก

เหนียวม่วงแต้ม

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม

ปลูกได้ตลอดปี ฝักสด ขนาดกำลังพอดี เหมาะกับตลาดสด ปลูกง่าย เพราะลำต้นและรากแข็งแรง ติดฝักต่ำ ไม่หักล้มง่าย