โมนูเม้นท์ 100 โอดี - ผลิตภัณฑ์ดูแลสนามหญ้าและภูมิทัศน์ | Syngenta
ประเทศไทย

โมนูเม้นท์ 100 โอดี

Last updated:
18.06.2021

ผลิตภัณฑ์ดูแลสนามหญ้าและภูมิทัศน์

ผลิตภัณฑ์ดูแลสนามหญ้าและภูมิทัศน์

โมนูเม้นท์ 100 โอดี เป็นสารกำจัดวัชพืชเฉพาะที่ควบคุมได้ยาก โมนูเม้นท์ 100 โอดี มีสารไตรฟลอกซีซัลฟูรอน-โซเดียม ในกลุ่มของซัลโฟนิลยูเรีย (SU) ที่ส่งผลอย่างเข้มข้น โมนูเม้นท์ 100 โอดี เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเข้าไปในต้นวัชพืชผ่านรากและใบ 

ใช้ โมนูเม้นท์ 100 โอดี กับวัชพืชที่กำลังโตในช่วงแรกเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้หลีกเลี่ยงการตัดหญ้าราว 1-2 วันก่อนและหลังการใช้ ควรใช้ซ้ำภายใน 4-6 สัปดาห์หลังจากการใช้ครั้งล่าสุดเพื่อผลลัพธ์ที่ดี การกำจัดจะเห็นผลภายใน 2 สัปดาห์หลังจากใช้ โมนูเม้นท์ 100 โอดี พืชที่ได้รับยานั้นมักจะแสดงอาการใบเหลืองและอาจเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือม่วง วัชพืชจะตายอย่างสมบูรณ์ ภายใน 4 สัปดาห์หลังการใช้ ไม่จำเป็นต้องถอนวัชพืชที่ตายแล้วด้วยมือหลังจากการใช้ โมนูเม้นท์ 100 โอดี

หมายเหตุ : ชนิดของหญ้าต่อไปนี้ไม่สามารถทนต่อยาฆ่าหญ้า โมนูเม้นท์ 100 โอดี ได้ : หญ้าสะกาดน้ำเค็ม, หญ้าวัว (Axonopus spp) , หญ้าเซรังกุง

สารออกฤทธิ์
ไตรฟลอกซี่ซัลฟูรอน-โซเดียม (trifloxysulfuron-sodium)

ชื่อการค้า
โมนูเม้นท์ 100 โอดี 

อัตราการใช้
ใช้อัตรา 60 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 15 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน โดยพ่นคลุม
ส่วนที่เป็นราฟ (rough) ในหญ้าสนามพันธุ์เบอร์มิวดา ใช้หลังตัดหญ้าสนาม 2 วัน หลังวัชพืชงอก