พรีโม แม็กซ์ - ผลิตภัณฑ์ดูแลสนามหญ้าและภูมิทัศน์ | Syngenta
ประเทศไทย

พรีโม แม็กซ์

Last updated:
18.06.2021

ผลิตภัณฑ์ดูแลสนามหญ้าและภูมิทัศน์

ผลิตภัณฑ์ดูแลสนามหญ้าและภูมิทัศน์

พรีโม แม็กซ์ เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีประสิทธิภาพ ทำงานจากการยับยั้งการผลิตกรดจิบเบอเรลลิกภายในพืช ซึ่งจะลดการยืดของเซลล์และการเติบโตทางแนวดิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้ระยะระหว่างหน่อของต้นสั้นลงและทำให้หญ้าเติบโตแบบกะทัดรัด ในขณะที่การเติบโตแนวดิ่งนั้นช้าลง พลังงานในพืชจะถูกเปลี่ยนไปสร้างรากและใบ ซึ่งจะทำให้สนามหญ้าแข็งแรง มีสุขภาพดี หนาแน่น และสม่ำเสมอขึ้น ซึ่งลดจำนวนครั้งในการตัดลง
ด้วยการผลิตโดย Syngenta แต่เพียงผู้เดียว อนุภาคขนาดเล็กกว่าไมครอนซึ่งเป็นสารอาหารที่อยู่ในสูตร Maxx จะดูดซึมและแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว

สารออกฤทธิ์
ไตรเนกซาแพก-เอทิล (trinexapac-ethyl)

ชื่อการค้า
พรีโม แม็กซ์ 

อัตราการใช้
ใช้อัตรา 60 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หลังตัดหญ้า 2 วัน และพ่นครั้งต่อไปทุกๆ 26 วัน

หมายเหตุ : อัตราการใช้ Primo Maxx นั้นขึ้นอยู่กับสภาวะการเจริญเติบโตของสนามหญ้าและชนิดของหญ้า ในช่วงที่มีการเจริญเติบโตมากควรใช้ พรีโม แม็กซ์ ให้มากที่สุดเท่าที่กำหนดไว้สำหรับหญ้าแต่ละชนิดเพื่อทำให้หญ้าเติบโตได้ดีที่สุด อัตราการใช้อาจลดลงเมื่อสภาวะไม่เอื้ออำนวยสำหรับการเจริญเติบโตของหญ้า