ซินเจนทาส่งมอบถัง 200 ลิตร ให้แก่ศูนย์วิจัยฯ

กิจกรรมบริษัท

ซินเจนทาส่งมอบถัง 200 ลิตร ให้แก่ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ (ศวอ.ทอ.) ซินเจนทา ร่วมส่งมอบถัง 200 ลิตร จำนวน 40 ใบ โดยมี พล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ เป็นผู้รับมอบ

โดยมี พล.อ.ท.ยุทธชัย วัชรสิงห์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร และกิจกรรมของศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ