เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม | Syngenta
ประเทศไทย

You are here

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม

เอ็นเค48

ทนแล้ง ผลผลิตสูง

เอ็นเค58

เก็บไว น้ำหนักดี

เอส6248

ผลผลิตสูง น้ำหนักดี ทนแล้ง เมล็ดคุณภาพ

เอส7328

ฝักใหญ่ น้ำหนักดี ยืนต้นนาน ทนทานโรค