NK58| Syngenta
ประเทศไทย

You are here

NK58

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม เอ็นเค58 

เก็บไว น้ำหนักดี

ลักษณะเด่น
 1. เมล็ดสีสวย ขายง่าย เป็นที่ต้องการของโรงงานอาหารสัตว์
 2. ติดเมล็ดสุกถึงปลายฝัก ได้ผลผลิตเต็มที่
 3. เมล็ดสีเข้าสีไว เก็บเกี่ยวสีสดได้ตั้งแต่อายุ 95 วัน
 4. ทนราสนิม ปลูกรุ่น 2 ได้

ลักษณะประจำพันธุ์
อายุวันออกไหม  54-56 วัน 
อายุเก็บเกี่ยวสีสด 100-110 วัน
เปอร์เซ็นต์กระเทาะเมล็ด 80% (ที่ความชื้น 25%)
ผลผลิตเมล็ด เฉลี่ย 1,300-1,500 กก./ไร่
ข้อแนะนำในการปลูก
 • ระยะห่างระหว่างแถว 70-75 เซ็นติเมตร ระหว่างต้น 20-25 เซ็นติเมตร 1 ต้นต่อหลุม หรือ 10,000-11,000 ต้นต่อไร่
 • แนะนำให้ปรับปรุงสภาพดินด้วยการใส่ปุ๋ยขี้ไก่ อัตรา 20-30 กก.ต่อไร่
 • รองพื้นด้วยปุ๋ย 15-15-15 หรือ 16-20-0 อัตรา 20-30 กก.ต่อไร่
 • แต่งหน้าด้วยปุ๋ยยูเรีย ประมาณ 25-30 กก.ต่อไร่
 • ใช้ควบคู่กับสารกำจัดวัชพืช กรัมม๊อกโซนโกล์ดและเอเทร็ก 90 ได้ผลดี
 • ควรปลูกหลุมละ 1 ต้น ไม่ควรปลูกหลายต้นต่อหลุม
 • ควรหลีกเลี่ยงการปลูกในพื้นที่ลุ่มมีน้ำขังแฉะ
เมล็ดพันธุ์คลุกวัตถุอันตราย
 แอคทาลิค 50% EC 0.06 ซีซี ต่อเมล็ด 1 กก.
 เอพรอน เอ็กซ์แอล 350 อีเอส  35% ES 0.50 ซีซี ต่อเมล็ด 1 กก.
 แคปแทน 50% WP 1 กรัม ต่อเมล็ด 1 กก.

คำเตือน: เก็บในที่แห้ง เย็น ไม่ถูกแดด และมีอากาศถ่ายเท